Obljetnice

 • 100 godina od rođenja Gaje Alage, akademika i teorijskog nuklearnog fizičara (Lemeš, 3. 7. 1924 – Zagreb, 7. 9. 1988.)

 • 100 godina od smrti dr. Vranje Sudarevića, političara i kulturnog djelatnika (Subotica, 19. 9. 1868. – Subotica 14. 5. 1924.)

 • 100 godina od smrti slikara Stipana Kopilovića (Bajmak, 24. 3. 1877. – Bačka Topola, 13. 3. 1924.)

 • 75 godina od rođenja dr. Vesne Bosanac, liječnice (Subotica, 9. 3. 1949. - Vukovar, 21. 3. 2022.)

 • 150 godina od rođenja Matije Išpanovića (Subotica, 11. 2. 1874. – Subotica, 30. 4. 1935.), učitelja, kulturnog i političkog djelatnika

 • 25 godina od smrti dr. sc. Eugenije Barić, hrvatske jezikoslovke (Šid, 3. 3. 1943. – Zagreb, 10. 2. 1999.)

 • 100 godina od smrti skladatelja Franje Štefanovića (Petrovaradin, 12. 3. 1879. – 26. 1. 1924.)

 • 175 godina od rođenja Ivana Jesse Kujundžića, franjevca (Subotica, 23. X. 1848. – Subotica, 17. IV. 1903.)

 • 100 godina od rođenja Antuna Dorna (Hrtkovci, 21. VIII. 1923. – Vukovar, 22. XII. 1986.)

 • Prije 150 godina rođen je biskup Lajčo Budanović

 • 50 godina od smrti Matije Poljakovića, kazališnog pisca (Subotica, 23. 11. 1909. - Zagreb, 15. 3. 1973.)

 • 125 godina od rođenja glumice Vjere Alliger (Stara Pazova, 1898. – Zagreb, 1976.)

 • 100 godina od rođenja pisca Ive Popića (29. 11. 1922. – 30. 1. 1993.)

 • 75 godina dominikanki – kongregacije sv. Anđela Čuvara u Subotici

 • 275 godina od smrti franjevca Stipana Vilova

 • 150 godina od rođenja Josipa Frangeša Mihanovića (Srijemska Mitrovica 2. 10. 1872. – Zagreb 12. 1. 1940.)

 • 100 godina od rođenja Gustava Matkovića (Subotica, 12. 9. 1922. – 25. 7. 1990.)

 • 75 godina od smrti Ivana Malagurskog Tanara (Subotica, 1895. - 1947.)

 • 125. obljetnica smrti Ilije Okrugića Srijemca (Srijemski Karlovci, 12. 5. 1827. – Petrovaradin, 30. 5. 1897.)

 • 175 godina od rođenja Lazara Mamužića (Subotica, 1847. – 1916.)

Moglo bi Vas zanimati...

 • 2024
  Najave i kalendar
 • XXIV. Lemeška Dužijanca
 • XIII. Seminar bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu
 • Koncert tamburaškog odjela HKPD Matija Gubec
 • 90. Dužionica u Somboru
 • Dužijanca u Tavankutu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima