Natječaj za sufinanciranje projekata očuvanja i njegovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2017. godini

Objavljeno: 17.02.2017. Pregleda: 45

pokrajinsko tajnistvo za obrazovanjePokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisuje Natječaj za sufinanciranje projekata očuvanja i njegovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2017. godini.

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i njegovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2017. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

Natječaj se raspisuje na ukupan iznos od 14.688.700,00 dinara.

 

I. Raspodjela sredstava

Sredstva se dodjeljuju za sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruga, asocijacija i drugih subjekata, koji imaju za cilj afirmiranje vrijednosti multikulturnog društva i očuvanje i njegovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2017. godini, namijenjenih osobito za:

unaprjeđenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internetska prezentacija, drugih oblika elektroničkih prezentacija, tiskanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u tiskanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;

naklada knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;

organiziranje seminara, konferencija i drugih oblika znanstvenih i edukativnih skupova;

nabavu opreme, opremanje i adaptaciju prostora i investicijska ulaganja;

organiziranje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

II. Uvjeti natječaja

Na natječaj se mogu prijaviti isključivo registrirane pravne osobe – organizacije, udruge, asocijacije i drugi subjekti sa sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se djelatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruge i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmjereni na očuvanje i njegovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Na Natječaj se mogu prijaviti isključivo neprofitne organizacije (udruge, asocijacije, fondacije i zaklade i druge neprofitne organizacije).

Prilikom odlučivanja o dodjeli sredstava procjenjivat će se opseg i značaj podnesenog prijedloga projekta, način realiziranja i konkretni efekti koje će projekt ostvariti;

Prilikom odlučivanja o dodjeli sredstava prednost će imati oni projekti koji se odnose na razvijanje, očuvanje i njegovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

III. Posebni uvjeti

Javne nabave

Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Natječaja potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom natječaju koristiti za nabavu radova, dobara ili usluga, a udio javnih sredstava čini više od 50% vrijednosti nabave, korisnik sredstava će se smatrati naručiteljem i u obvezi je primijeniti Zakon o javnim nabavama.

IV. Način apliciranja

Prijave se podnose u jednom primjerku, isključivo na natječajnim obrascima Tajništva; Natječajna dokumentacija se može preuzeti od 6. veljače 2017. godine u prostorijama Tajništva ili na web-stranici: www.puma.vojvodina.gov.rs

Podnositelj može podnijeti samo jednu prijavu na Natječaj;

Uz prijavu se obvezno podnose preslike sljedećih dokumenata:

1. Službeni dokaz o registraciji organizacije (preslika rješenja AGR-a);

2. Potvrde o poreznom identifikacijskom broju (PIB);

3. Službeni dokaz o otvorenom računu kod Uprave za trezor.

V. Ocjenjivanje projekata i odlučivanje o dodjeli sredstava

Podnesene prijave razmatra povjerenstvo koje imenuje pokrajinski tajnik za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;

Povjerenstvo neće uzimati u razmatranje nepravodobne i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnesene od strane ovlaštenih osoba, prijave ispisane nečitljivo ili grafitnom olovkom, kao ni prijave koje nisu predmet Natječaja;

Povjerenstvo neće uzimati u razmatranje prijave podnositelja kojima su dodijeljena sredstva po osnovi prethodnih natječaja Tajništva, a nisu podmirili preuzete obveze po tim natječajima; Povjerenstvo neće uzimati u razmatranje prijave izravnih proračunskih korisnika;

Tajništvo zadržava pravo od podnositelja prijave, po potrebi, zatražiti dodatnu dokumentaciju i informacije ili izaći na lice mjesta, odnosno za dodjelu sredstava odrediti ispunjenje dodatnih uvjeta;

Rješenje o raspodjeli sredstava donosi pokrajinski tajnik, na temelju prijedloga natječajnog povjerenstva;

Tajništvo nije obvezno obrazložiti svoje odluke;

Rješenje pokrajinskog tajnika je konačno i protiv rješenja se ne može uložiti pravni lijek;

Prijave i priložena dokumentacija se podnositeljima ne vraćaju;

S podnositeljima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice će sklopiti ugovor o sufinanciranju aktivnosti na temelju kojeg će sredstva biti isplaćena.

Rezultati natječaja se objavljuju na službenoj web-stranici Tajništva po okončanju Natječaja.

 

Aktualni natjecaji

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • ZKVH i Prelje u programu Noć muzeja u Baji
  • Međunarodni Marijanski pučki festival Zdravo budi, Marijo!
  • 11. saziv umjetničke kolonije Panon
  • Izložba Vrijeme nade – slamarska umjetnost NKB Hrvata Bunjevaca i Ukrajinaca
  • Priskakanje vatre u Đurđinu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima