Godišnja skupština UBH „Dužijanca“

Objavljeno: 11.03.2016. Pregleda: 56

Godisnja skupstina UBHDuzijanca2016 1 mU sjedištu Udruge, u župi sv. Roka u Subotici, 3. ožujka 2016. godine održana je redovita godišnja skupština Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca. Predsjednik Udruge mons. dr. Andrija Anišić je svim članovima zahvalio na sudjelovanju u radu istaknuvši kako je prošlogodišnja Dužijanca prošla lijepo i bez bilo kakvih napetosti. Naglasio je da Udruga nema samo zadaću organizirati Dužijancu, kako je to ranije činio Organizacijski odbor, nego mora čitavu godinu raditi. Stoga su i aktivnosti Udruge proširene na čitavu godinu. Dodjeljivanje sredstava u 2015. godini od Zaklade Adris u iznosu od 140 tisuća kuna, zabilježeno je u Udruzi zlatnim slovima, istaknuo je Anišić.

Članovi skupštine jednoglasno su prihvatili izvješće o radu Udruge u protekloj godini kao i financijsko izvješće, koje je podnio direktor Udruge Marinko Piuković te izvješće nadzornog odbora koje je izložio Grgo Kujundžić, predsjednik tog odbora. Prijedlog rada Udruge u 2016. godini, kao i prijedlog proračuna za to razdoblje, uz određene primjedbe, prihvaćeni su jednoglasno.

Godisnja skupstina UBHDuzijanca2016 2 mNa skupštini je pokrenuta i prihvaćena inicijativa okupljanja svih bandaša i bandašica. Poznato je, naime, da njih prema određenim kriterijima katedralni župnik bira svake godine i da oni imaju određene dužnosti dok traje Dužijanca. Želja Udruge je da ulogu bandaša i bandašica od epizodne pretvore u trajniju, tako da oni i dalje mogu davati svoj doprinos napretku Dužijance. Odlučeno je da će svi bandaši i bandašice biti pozvani na jedan susret na kojem će im biti ponuđeno članstvo u UBH Dužijanca te biti izložene mogućnosti njihovog budućeg angažmana oko Dužijance.

Također je predloženo da se izradi svojevrsni priručnik za bandaše i bandašice u kojem bi bile navedene sve njihove dužnosti od izbora za bandaša i bandašice pa do izbora novog bandaškog para. U tom priručniku bile bi naznačene sve manifestacije na kojima moraju kao bandaš i bandašica sudjelovati, kao i u kakvoj se nošnji na pojedinim manifestacijama trebaju pojaviti.

Članovi skupštine su uvjereni da će ova inicijativa pridonijeti kvaliteti rada Udruge kao što će svoj doprinos davati i Senat Dužijance koji sačinjavaju svi bivši predsjednici Organizacijskog odbora Dužijance.

Godisnja skupstina UBHDuzijanca2016 3 mDopredsjednik UBH-a Dužijanca Lazo Vojnić Hajduk ukazao je na to dokle se stiglo s realizacijom prošlogodišnje inicijative za stalno mjesto Takmičenja risara. On je naglasio da su u tom smislu poduzeti mnogi koraci. Određena je za tu namjenu parcela u Đurđinu pored crkve, a pokrenuti su i neki konkretni koraci u dogovoru s gradonačelnikom Jenőom Maglaijem za izradu projektne dokumentacije za cijeli kompleks na kojem bi bio risarski salaš te dvorana od plastificiranog lima za stare mašine koje se upotrebljavaju na Takmičenju risara. Predsjedništvo Udruge, zajedno s gradonačelnikom Maglaijem, razgovaralo je o mogućoj suradnji i s mjesnim župnikom Miroslavom Orčićem. Nacrt risarskog salaša izradio je arhitekt Kristijan Vojnić iz Zagreba, a bit će objavljen u novom broju revije Dužijanca.

Predsjednik Udruge mons. dr. Andrija Anišić i direktor Marinko Piuković iznijeli su dosadašnje aktivnosti oko uvrštavanja Dužijance na popis nacionalnog registra nematerijalnog kulturnog nasljeđa R. Srbije.

Izvor: Hrvatska riječ (UBH Dužijanca)

Obaveštenje o kolačićima