Manifestacijski turizam (II.)

Objavljeno: 10.05.2019. Pregleda: 57

Manifestacijski turizam 2Sve manifestacije koje su od značaja za turizam mogu se podijeliti prema sljedećim kriterijima: (1) porijeklu izvođenja: (2) trajnosti (permanentnosti) u mjestu održavanja; (3) rangu održavanja; (4) masovnosti i uloženim financijskim sredstvima; (5) motivima posjetitelja i (6) sadržaju programa.

Klasifikacija prema porijeklu izvođenja

Prema porijeklu, manifestacije mogu biti s tradicijom održavanja, one koje se organiziraju u cilju prezentacije različitih vrsta dostignuća i one koje se organiziraju radi predstavljanja (prezentacije) teritorija s atraktivnim turističkim vrijednostima.
Manifestacije s tradicijom održavanja: razlikujemo događaje sa sudjelovanjem gdje su sudionici istodobno i publika, odnosno događaje s predstavljanjem gdje se postavlja jasna razlika između sudionika i posjetitelja. To su manifestacije koje su zbog svoje atraktivnosti i specifičnosti postale poznate i održavaju se kontinualno u dužem nizu godina.
Kao tradicionalne manifestacija gdje su sudionici ujedno i publika, izdvajaju se rituali, manifestacije religioznog karaktera i sportsko-rekreativni programi.
Rituali su preteča, najstariji oblik manifestacija, proistekli iz specifičnih načina i uvjeta života regije održavanja. Nacionalno i vjerski veoma su raznoliki, nastavši od običaja, vjerovanja, naslijeđenih navika kao i iz potrebe za robnom razmjenom (vašari). U početku sudionici su ujedno bili i posjetitelji. Rituali su postali dio uobičajenih narodnih svetkovina održavanih iz godine u godinu, stekavši na taj način kontinuitet i tradiciju. Prvi su pridonijeli masovnijem okupljanju ljudi u određene dane tijekom godine i izazvali potrebu za putovanjem i sudjelovanjem u njima. Predstavljaju preteču današnjih turističkih kretanja.
Masovnije okupljanje ljudi pridonijelo je da manifestacije sa sudjelovanjem prerastu u manifestacije s predstavljanjem (prezentacijom). U njima već možemo razlikovati sudionike od posjetitelja. Ove manifestacije prerastaju i nadilaze lokalni značaj i postaju dio turističke ponude.
Manifestacije koje se organiziraju u cilju predstavljanja raznih vrsta ljudskih dostignuća daju prikaz godišnjih ili višegodišnjih dostignuća u pojedinim ili u više vrsta djelatnosti (sajmovi tehnike, znanosti, umjetnosti, gospodarstva itd.). Kao prateća aktivnost, često nalazimo, a i nude se i programi turističkog karaktera. Pri tome, kako sudionici/izvođači tako i posjetitelji manifestacije, koriste razne oblike turističke ponude mjesta ili regije održavanja postavši tako korisnici turističkih usluga (hotela, ugostiteljskih objekata, izvanpansionske ponude).
Prezentacija teritorija s atraktivnim turističkim vrijednostima: kako bi se predstavilo neko mjesto, grad ili regija s atraktivnim prirodnim i antropogenim turističkim motivima, organiziraju se manifestacije koje imaju za cilj prezentaciju navedenih vrijednosti. Takve manifestacije imaju program turističko-privrednog, turističko-zabavnog, povijesnog, etnografskog ili umjetničkog karaktera. Po pravilu su tradicionalne, a najbolji primjer bili bi sajmovi turizma.

Klasifikacija prema permanentnosti u mjestu održavanja

Ova klasifikacija izdvaja manifestacije koje se stalno ili povremeno održavaju u jednom mjestu, one koje se održavaju svaki put u drugom mjestu i one koje se istodobno održavaju u nekoliko mjesta ili obuhvaćaju čitavu regiju.
Manifestacije koje se stalno ili povremeno održavaju u jednom mjestu čine sastavni dio i element turističke ponude mjesta. To su većinom veliki gradski i privredni centri, banjska i planinska mjesta, a odlikuju se razvijenom prometnom i drugom infrastrukturom i hotelsko-ugostiteljskim kapacitetima. U manjim naseljima i centrima imaju festivalski karakter i vezane su za običaje, sportska natjecanja, odnosno za umjetničke, privredne, etnografske i rekreativne manifestacije.
Manifestacije koje se održavaju svaki put u drugom mjestu čine sportske, umjetničke i privredne manifestacije. To su prvenstveno atraktivne manifestacije kontinentalnih i svjetskih razmjera (npr. olimpijske igre, svjetska i kontinentalna prvenstva u raznim sportovima, velike svjetske izložbe, razni međunarodni kongresi i slično). Atraktivnost im je takva da uvećava i turističku vrijednost mjesta u kome se održavaju. Karakteristika im je da se uvijek mijenjaju mjesta održavanja. U zavisnosti od nivoa, povećava se i njihova atraktivnost koja uvjetuje prije svega i određenu ekonomsku dobit. Također, omogućuje maksimalnu prezentaciju turističke privrede regije. Izbor mjesta održavanja se najčešće vrši putem međunarodnih i nacionalnih natječaja, a manifestaciju dobija mjesto, regija ili država koja ponudi i može pružiti najbolje uvjete za održavanje manifestacije. Po pravilu, prednost imaju one destinacije koje već imaju iskustva u organizaciji velikih međunarodnih manifestacija.
Manifestacije koje se održavaju istodobno u nekoliko mjesta ili obuhvaćaju čitavu regiju najčešće su sportskog karaktera. To su finalni dijelovi natjecanja koji se održavaju nakon regionalnih ili kontinentalnih kvalifikacijskih natjecanja, a organiziraju se istodobno u nekoliko većih naselja/gradova jedne države ili regije. Tu spadaju olimpijske igre, svjetska i kontinentalna prvenstva u ekipnim sportovima, biciklističke i auto-moto utrke.

Klasifikacija prema rangu održavanja

Prema rangu, ciljevima i sadržaju programa, sve manifestacije se dijele na lokalne, regionalne ili zonske, nacionalne i internacionalne. Bitni kriteriji za određivanje ranga manifestacije su geografsko porijeklo sudionika i posjetitelja i njihov broj, značaj za zajednicu, veličina materijalnih sredstava izdvojenih za rang organiziranja uključujući i sredstva za izgradnju potrebnih objekata, efekti koji proistječu iz manifestacije i ne kao posljednje – sam sadržaj manifestacije.
Naravno, važnu ulogu u rangiranju manifestacije imaju i turistička propaganda i promocija: što je izraženija, „agresivnija“, veće su mogućnosti na promjeni ranga. Hoće li rang manifestacije imati uzlazni ili silazni pravac, u mnogome ovisi od načina pristupa organizaciji, osmišljavanju, financiranju, promocije i propagande predviđene manifestacije, ali i od sveukupnog zauzetog stava lokalne (i ne samo lokalne!) zajednice spram manifestacije. Važno je znati da pretjerana agresivnost tijekom propagandnih i promotivnih aktivnosti može izazvati suprotan efekt – umjesto da ih privlači djelovat će odbojno na potencijalne posjetitelje!

Klasifikacija prema masovnosti i uloženim financijskim sredstvima

Masovnost, odnosno broj posjetitelja neke manifestacije, uz već spomenuti rang, bliže određuje njena podjela po vrstama. Kao primjer može se navesti da umjetničke i znanstveno-stručne privlači relativno mali broj posjetitelja, zabavne nešto više, a sportske i privredne (sajmove) posjećuje nekoliko desetaka pa i na stotine tisuća posjetitelja (olimpijske igre, svjetska prvenstva, svjetske izložbe).
Nedostatak ove klasifikacije sastoji se u tome što je u većini slučajeva primjenjiva uglavnom samo na manifestacije kontinentalnog i svjetskog značaja. Međutim, ova klasifikacija na osnovu uloženih financijskih sredstava u organizaciju manifestacije i izgradnju potrebnih objekata nedvosmisleno može ukazati na rang, značaj i reprezentativnost manifestacije.
Slabije osmišljene i manje reprezentativne manifestacije mogu biti privlačne samo za posjetitelje koji se u trenutku održavanja već nalaze u mjestu-domaćinu, odnosno za rodbinu i prijatelje neposrednih izvođača-sudionika. I pored toga, one mogu utjecati na produžetak turističkog boravka u smislu izvanpansionske ponude kao dio ukupnog turističkog proizvoda dotičnog mjesta. Turističke manifestacije nacionalnog ili interacionalnog karaktera koje imaju i određene oblike spektakularnosti bitno utječu na povećani opseg turističkog prometa.

Izvor: Hrvatska riječ (Atila Dunđerski, dipl. turizmolog)

Vijesti

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Izložba slika s umjetničke kolonije Stipan Šabić 2023.
  • Smotra dječjih pjevača i zborova
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – I. dan - Osijek
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – II. dan - Pečuh
  • Avaške godine u Zagrebu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima