PRENOSIMO: Marica Stantić, predsjednica LAG „Sunčana ravnica“ - intervju

Objavljeno: 01.04.2020. Pregleda: 40

marica stantićLokalne akcijske grupe (LAG) su teritorijalna partnerstva za ruralni razvoj koje uspješno funkcioniraju u većini zemalja članica Europske unije. Od 22 do sada osnovana LAG-a u Srbiji, na području teritorija Grada Subotice jedini LAG je Sunčana ravnica. On obuhvaća nekoliko seoskih naselja Subotice i Općine Kanjiža, a o mogućnostima koje ovakvo udruženje pruža te kada i odakle će se moći iskoristiti sredstva razgovarali smo s njegovom predsjednicom Maricom Stantić. Prije svega, ona okupljanje u ovakav vid teritorijalnih partnerstava vidi kao šansu za razvoj malih – ruralnih sredina kroz povlačenje sredstava iz europskih pretpristupnih fondova.

Kako je došlo do osnivanja Sunčane ravnice?
Ideja o Lokalnoj akcijskoj grupi Sunčana ravnica pokrenuta je još 2012. kada je Europska unija kroz projekt LEADER inicijativa u Srbiji, financirala formiranje partnerstava potencijalnih lokalnih akcijskih grupa, od kojih je jedan bio i LAG Sunčana ravnica. Kroz projekt su sačinjeni inicijalni dokumenti, potpisan Memorandum o razumijevanju. Nažalost, do 2019. nije bilo daljih inicijativa za službeno formiranje i registriranje LAG-ova u Srbiji. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je sredinom 2019. raspisalo Javni poziv o poticajima za podršku programima koji se odnose na pripremu i provođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja. Da bismo aplicirali na Javni poziv, registrirali smo Udrugu građana pod nazivom Lokalna akcijska grupa Sunčana ravnica.
Tko su članovi udruge?
Udruga obuhvaća predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora – KUD-ovi, udruge, osnovne škole, poljoprivredna gospodarstva, mjesne zajednice i tvrtke registrirane na selu. Partnerstvo obuhvaća teritorij seoskih naselja: Gornji Tavankut, Donji Tavankut, Mirgeš, Mala Bosna, Đurđin, Žednik, Bikovo i Verušić s teritorija Subotice i Orom s teritorija Općine Kanjiža. Ova naselja imaju iste oblike proizvodnje, potencijale za razvoj ruralnog turizma, bavljenja kulturom i tradicijom, kao i potrebu boljeg infrastrukturnog povezivanja međusobno i s urbanim naseljima u općinama kojima pripadaju.
LAG Sunčana ravnica je jedan od manjih, ali to se u budućnosti može promijeniti, jer se teritorij može u svakom momentu proširivati, kao i njeno članstvo. Također, u planu nam je i povezivanje i umrežavanje sa susjednim LAG-ovima (Panonski fijaker iz Sombora, Srce Bačke iz Kule), kao i s LAG-ovima iz Hrvatske.
Koji je cilj osnivanja LAG-a?
Udruga je osnovana radi ostvarivanja ciljeva u području ruralnog razvoja, poljoprivrede i kulture s krajnjim ciljem unaprjeđenja kvalitete života lokalnog stanovništva. Jedan od ciljeva je i donošenje i implementacija Lokalne strategije ruralnog razvoja po LEADER pristupu. Prioriteti lokalnog područja, njegove prednosti i slabosti, najbolje mogu biti prepoznati od strane lokalnog stanovništva. Upravo to i predstavlja osnovu LEADER pristupa EU.
S čime će se aplicirati za poboljšanje uvjeta života u selima u kojima udruga djeluje? 
U tijeku je izrada Lokalne strategije ruralnog razvoja za navedeni teritorij, koja će biti dovršena do lipnja. Ako bude pozitivno ocijenjena od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, Sunčana ravnica će dobiti određena sredstva iz republičkog proračuna za realizaciju manjeg projekta na svom teritoriju, za koji će se sami članovi dogovoriti što će to biti. Na jednom definiranom teritoriju može se provoditi samo jedna strategija i područje se ne može preklapati s teritorijem drugog LAG-a. Strategija će biti definirana za razdoblje do 2023. U izradi Strategije je uključeno lokalno stanovništvo, na što se i daje najveći naglasak. Projekti za koje će se moći konkurirati nakon akreditiranja IPARD mjere 5 (LEADER) su obnova sela (škole, domovi kulture, trgovi, tržnice, asfaltiranje ulica...), diversifikacija u nepoljoprivredne aktivnosti – osnivanje i razvoj mikropoduzeća, mali projekti (kulturna događanja, edukacije, seminari), projekti razvoja poljoprivrednih gospodarstava. 
Kada se očekuju prvi rezultati, tj. financijska pomoć?
Prema najavama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, očekuje se početak akreditacije za jesen 2020., što znači da će se nakon toga moći aplicirati na IPARD mjeru 5, europski pretpristupni fond.

Izvor: Hrvatska riječ ( J. D. B. )

Vijesti

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Izložba slika s umjetničke kolonije Stipan Šabić 2023.
  • Smotra dječjih pjevača i zborova
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – I. dan - Osijek
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – II. dan - Pečuh
  • Avaške godine u Zagrebu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima