U tisku knjiga vjerskih haikua na ikavici

Objavljeno: 24.02.2017. Pregleda: 17

haiku 2O čuj, puče, hai(=j)ku(=a) o viri s piska naziv je novog pjesničkog ostvarenja Tomislava Žigmanova u nakladi Pokreta „Bunjevački put križa“ za korizmu 2017. godine u multimedijalnom izrazu koji povezuje više umjetnika. Ove kratke pjesme likovno je oblikovao Darko Vuković, a vlastoručno ih je ispisala Jovana Tomić, oboje umjetnici iz Novoga Sada, a za (s)likovni su predložak poslužile fotografije Augustina Jurige.

 

Haiku je drevni, izvorno japanski oblik pjevanja, uformljen u trostih 5-7-5 slogova. Držeći se ove forme, Žigmanov pjeva (o) svom puku s piska. Pod naslovom „Kaleidoskop golgotskih bridova“ inspirativan uvodni tekst potpisuje župnik u Maloj Bosni Dragan Muharem koji piše kako haiku poeziju „odlikuje minimalizam i asketizam, konciznost i suptilnost impresije. Nije toliko pjesma koliko odnos, ob-zor, u-pjev. Otrgnut strogo logičkim prepozicijama, oslobođen sroka, uvodi nas u napetost paradoksa, kvintesenciju zbilje. Haiku je zbićehaiku 1 najnužnijega govora koji je tek načeta Šutnja, plaho zrijenje (od im. zor) Bitka.“

Muharem nastavlja: „Tomislav Žigmanov riše nam dosad novo i neetablirano obzorje fenomenoloških i običajnosnih sastavnica pasionske vjere bunjevačkog Hrvata, oprimjerene kaleidoskopskom idejnošću lapidarnog duktusa misli. Kroz 30 haiku stihova, ikavicom sročenih, iskri se prikus vremenitosti i vječnosti, svjetla i tame, lednosti i topline, očaja i nade, jedrosti i utrnuća. Uskrs na koncu!

Žigmanovljev prinos utoliko je dragocjen i, rekao bih, 'novum par-excellence', ne samo u krajevnoj književnosti nego i teologiji, jer ponire u ontologiju bićevnosti ovdašnjega puka, kojega karakterizira perihoretična isprepletenost vjere i tradicije. Molitvom bez mnoštva riječi (ups. Mt 6,7) ova 'opuscula' je kristološko-soteriološki spjev, doznačen lokalizmima slika i govora. Ustuk piščeva žagora dopušta da golgotski bridovi zabljesnu onkraj riječi, da ne budu 'hajka na viru' već haiku o viri', da 'osvitlan križ na njivi, životom pupi', da 'uskipi ljubav'.“ U nakladi od 1.000 primjeraka knjiga će biti tiskana u tiskari „Alfagraf“ u Novom Sadu.

 

                                                                                                                                                                              Izvor: ZKVH

 

Obaveštenje o kolačićima