Usvojen Zakon o udrugama

Objavljeno: 21.07.2009. Pregleda: 47

Skupstina SrbijeSkupština Republike Srbije usvojila je 8. srpnja 2009. godine Zakon o udrugama, koji je nastao kao rezultat zajedničkog višegodišnjeg rada Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i predstavnika nevladinih organizacija. Zakon stupa na snagu 22. srpnja 2009. godine, a počinje se primjenjivati tri mjeseca od dana stupanja na snagu, dakle krajem listopada 2009. godine.

Odmah nakon usvajanja Zakona, pred udrugama građana i društvenim organizacijama je veliki posao oko pre-registracije koja se mora obaviti u roku od 18 mjeseci od dana početka primjene ovog zakona. Ukoliko udruge građana ili društvene organizacije u ovom roku ne usklade svoje akte sa Zakonom i ne podnesu zahtjev za preregistraciju brisat će se iz Registra.

Udruga građana Građanske inicijative će, počevši od studenog 2009. godine, u suradnji s Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i uz pomoć međunarodnih donatorskih organizacija koje su i do sada pomagale uspostavljanju institucionalnog okvira i suradnje između države i civilnog društva, osigurati potporu udrugama u ovom zahtjevnom procesu.

Zakon na suvremeni način i u skladu s međunarodnim preporukama i standardima regulira osnivanje i djelovanje nevladinih udruga te osigurava stabilan i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva u Srbiji.

Po zakonu, udruge će moći osnivati najmanje tri pojedinca, ili tri organizacije, a omogućeno je i da ih osnuju maloljetnici, uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Udruge će moći djelovati i ako se ne registriraju, a registracija će im biti potrebna ako žele imati pravni status. Registar udruga vodit će Agencija za gospodarske registre.

Udruga je, po zakonu, dobrovoljna i nevladina neprofitna organizacija osnovana zbog ostvarivanja i unapređenja općeg cilja i interesa koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom. Udruga se osniva, organizira i djeluje slobodno i samostalno. Ciljevi i djelovanje udruge ne mogu biti usmjereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i teritorijalne cjelokupnosti Srbije, kršenje ljudskih ili manjinskih prava, izazivanje i poticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti.

Radi ostvarivanja nekih od općih ciljeva i interesa društva, predviđena je mogućnost da se iz proračuna Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave financiraju programi koje realiziraju udruge, a koji su od javnog interesa, s tim da su udruge dužne jedanput godišnje podnijeti davatelju izvješće o svom radu i o načinu korištenja ovih sredstava.

Naziv novoosnovane udruge ne može biti identičan nazivu drugih udruga koje su upisane ili prijavljene za upis u registar. Registracija udruge može biti odbijena samo u zakonom i Ustavom predviđenim situacijama. O eventualnoj zabrani nekih udruga odlučivat će Ustavni sud Srbije.

Udruge mogu stjecati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, financijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine i dividendi.

Zakonom je uređen i status i djelovanje stranih udruga, koje, uz prethodni upis u registar stranih udruga, mogu obavljati djelatnost na teritoriju Srbije, pod uvjetom da njihova djelatnost nije u suprotnosti s pravnim poretkom zemlje.

Utvrđene su i novčane kazne za udruge koje krše zakon, u iznosu od 5.000 do 900.000 dinara.

Tekst Zakona o udrugama je objavljen u Službenom glasniku RS br. 51, a možete ga preuzeti ovdje.

Vijesti

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Ciklus hrvatskog filma u Vojvodini
  • Dvadeseta obljetnica Radio Marije u Srbiji
  • Općinska smotra recitatora Pjesniče naroda mog
  • Znanstveni kolokvij ZKVH-a o ulozi kulturnog nasljeđa bačkih Hrvata Šokaca u ostvarivanju funkcija rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav
  • XIII. Seminar bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima