Sadržaji 7. Godišnjaka za znanstvena istraživanja ZKVH-a dostupni na mreži

Objavljeno: 28.07.2017. Pregleda: 42

Godisnjak 7Radi veće dostupnosti znanstvenih sadržaja koji za temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata odlučio je još 2012. godine cjelovite sadržaje brojeva Godišnjaka za znanstvena istraživanja objaviti i na internetskim stranicama Zavoda. Na taj način svjesno želimo osnažiti diseminaciju sadržaja o Hrvatima u Vojvodini i tako barem djelomice otkloniti deficite na tome području. Objavljeni sadržaj Godišnjaka broj 7 dostupan je na sljedećoj adresi: http://www.zkvh.org.rs/index.php/god-sep/7-2015

Inače, Godišnjak je znanstvena periodična publikacija i kao takva je prva u povijesti časopisne produkcije Hrvata u Vojvodini. U Godišnjaku se objavljuju radnje od značaja za nacionalni identitet vojvođanskih Hrvata iz sljedećih društvenih i humanističkih znanosti: povijest, kulturologija, etnologija, sociologija, psihologija, politologija, demografija, filologija, muzikologija i sl., te njihovim pojedinim konkretnim izvedenicama, kao što su povijest književnosti, povijest umjetnosti, sociologija manjina, etnologija svakodnevnog života, dijalektologija, suvremene jezične prakse, etnomuzikologija...

Web stranice Godišnjaka, uz kratke informacije o samoj publikaciji, donose detaljan pregled tekstova po svakom pojedinom broju, te po znanstvenom području kojemu sadržaj objavljene radnje pripada. Uz nazive članaka, dani su podaci o autoru, broju Godišnjaka u kojem je objavljen i broju stranica, sažetak na hrvatskome te ključne riječi.

Znanstveni radovi objavljeni u brojevima od 1 do 7 Godišnjaka tako se mogu preuzeti u cijelosti, dok će tekstovi objavljeni u aktualnome, 8. broju biti dostupni po izlasku sljedećeg broja Godišnjaka.

Posebno područje čine tekstovi koji se bave prikazima knjiga: Uz svaki prikaz objavljena je naslovnica te autor, nakladnik i godina izdanja prikazane knjige, kao i ime autora prikaza i broj Godišnjaka u kojemu je objavljen. Za razliku od znanstvenih radova, svi prikazi knjiga objavljeni u Godišnjacima dostupni su za preuzimanje u cijelosti.

Uz mogućnost pretraživanja po bilo kojem obilježju objavljenog članka, web stranice Godišnjaka nude i mogućnost izravne komunikacije s nama, te detaljne upute suradnicima koji žele da im tekst bude objavljen u našoj publikaciji. Također, tu su i upute za kupnju tiskanog izdanja Godišnjaka za znanstvena istraživanja ZKVH-a.

 

Obaveštenje o kolačićima