Dvadeset tri naslova u konkurenciji za nagradu za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike „Tomo Vereš“ za razdoblje 2013.-2015.

Objavljeno: 10.05.2016. Pregleda: 55

NagradaVeres logoU cilju pospješivanja sustavnoga pristupa valorizaciji aktualne knjiške produkcije među Hrvatima u Vojvodini, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je 2013. godine ustanovio trijenalnu nagradu za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike, koja nosi ime jednog od najznačajnijih hrvatskih intelektualaca iz Vojvodine XX. stoljeća, filozofskog i teološkog pisca Tome Vereša (Subotica, 24. veljače 1930. – Zagreb, 9. prosinca 2002.). Nagrada je ustanovljena na temelju zaključaka s međunarodnog znanstvenog skupa „Misaona popudbina Tome Vereša“, održanog u prosincu 2012. godine i dodjeljuje se trijenalno – svake tri godine.

Podsjetimo, za nagradu „Tomo Vereš“ mogu se natjecati knjige autora Hrvata iz Vojvodine, knjige na hrvatskom jeziku objavljene u Vojvodini i knjige o Hrvatima u Vojvodini, koje su objavljene tijekom tri kalendarske godine koje prethode godini dodjele nagrade, u području znanosti i publicistike. Posebna se pozornost obraća na djela iz društvenih i humanističkih znanosti koje su od značaja za očuvanje i razvoj nacionalne svijesti i identiteta, kao što su povijest, jezikoslovne znanosti, znanost o književnosti, povijest umjetnosti, etnologija, demografija, sociologija, kulturologija, filozofija, politologija te djela interdisciplinarnoga karaktera. Nagrada se dodjeljuje za knjigu čiji su formalne odlike i sadržajne sastavnice sukladne standardima znanstvene metodologije, koja tematski obuhvaća cjeloviti društveni fenomen, u kojoj su objavljene nove spoznaje u istraživanjima povijesti i sadašnjosti Hrvata u Vojvodini i čiji su prinosi od trajne vrijednosti za znanstveni i publicistički život Hrvata u Vojvodini. Za tri kalendarske godine dodjeljuje se jedna nagrada.

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata imenovao je početkom svibnja 2016. godine Povjerenstvo za izbor najbolje knjige u području znanosti i publicistike, koja je objavljena u razdoblju 2013. do 2015. godine, a koja se dodjeljuje 2016. godine, u sljedećem sastavu: predsjednik Povjerenstva dr. sc. . Mario Bara, prof. povijesti i sociologije, te članovi: dr. sc. Jasminka Dulić, dipl. sociologinja i Stevan Mačković, prof. povijesti. Zadaća je Povjerenstva od 23 naslova objavljenih tijekom razdoblja od 2013. do zaključno 2015. godine, odabrati najbolju knjigu, uzimajući u obzir ponajprije sadržaj i njegovu znanstvenu ili publicističku relevantnost.

Nagrada „Tomo Vereš“ za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike bit će svečano uručena u listopadu 2016. u okviru manifestacije „Dani Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige i riječi“. Osim diplome i plakete, nagrada će imati i svoj novčani iznos.

Popis knjiga za nagradu „Tomo Vereš“ za 2016. godinu

I. Leksikografija i bibliografija

1. Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, sv. 12, K-Knj, gl. urednik Slaven Bačić, Hrvatsko akademsko društvo, 2013., 198 str.
2. Čeliković, Katarina, Bibliografija narodnih pripovjedaka i djela Balinta Vujkova, Subotica: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2013., 143 str.

II. Znanost i publicistika

a) povijest

3. Vojnić Hajduk, Lazo, Kamen sjećanja, Samizdat, Subotica 2013., 72 str.
4. Perušić, Lajčo, Tragovima predaka : povijest loze Perušić, Vlastita naklada, Zagreb 2014., 171 str.
5. Andrić Penava, Ivana; Deman, Dominik; Martinčić, Davor; Pifat, Petar, Ban Josip Jelačić od Petrovaradina do Beča, tiskara Alfagraf, Petrovaradin, 2015., str.
6. Basler, Josef, Crtice iz prošlosti Plavne, Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“, Subotica, 2015., 372 str.
7. Heka, Ladislav, Dalmatini (Bunjevci) u slobodnim kraljevskim gradovima Segedinu i Subotici, Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ; Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2015., 263 str.
8. Šokčević, Petar, Zapisi iz olovnih vremena, P. Šokčević ; Bošnjaci, Proventus natura, Cerna, 2015., str. 304.
9. Tóth, Ágnes, Dobos, Balázs, O Bunjevcima u Mađarskoj, Hrvatsko akademsko društvo, Subotica, 2015., 50 str.

b) kulturologija

10. Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Pasionska baština Hrvata u Podunavlju, Udruga Pasionska baština i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata kulturu vojvođanskih Hrvata, Zagreb – Subotica 2013., 500. str.
11. Zbornik Urbani Šokci 6/7: Marijanska svetišta Šokaca i Bunjevaca (Osijeku – Sombor, 9.-10. VI. 2011.) ; Utemeljiteljski projekt udruge – Baštinici Njikoš i Rem (Osijek, 27. 04. 2012.), priredile prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić i mr. sc. Vera Erl, Osijek : Šokačka grana ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2013., 323 str.
12. Urbani Šokci 8/9 : Šokci, Bunjevci : Panonija – Europa, Šokačka grana Osijek i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Osijek-Subotica, 2014., 436 str.
13.
Pelajić, Kata – Pelajić, Zvonimir, Hrvatsko kulturno-umjetničko prosvjetno društvo „Matoš“ Plavna : (2008-2013) : monografija u povodu pete obljaetnice postojanja i rada udruge, HKUPD „Matoš“, Plavna 2014., 84 str., XII str.
14. Sente, Marko, Temunović, Vojislav, Festival bunjevački pisama : naših prvih petnaest festivala (2001.-2015.), Hrvatska glazbena udruga „Festival bunjevački pisama“, Subotica, 2015., 144 str.
III. Književna znanost

15. Dani Balinta Vujkova: dani hrvatske knjige i riječi : zbornik radova sa znanstvenih skupova 2011-2012., uredila Katarina Čeliković, Hrvatska čitaonica, Subotica 2013., 264. str.
16. Vuković, Petar, Uvod u jezikoslovnu bohemistiku I. : Fonetika, fonologija, leksikologija, rječotvorje, FF press, Zagreb 2013., str. 221.
17. Dani Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige i riječi : zbornik radova 2013.-2014., uredila Katarina Čeliković, Hrvatska čitaonica, Subotica 2014., 390 str.
18. Šarčević, Petar, Zelić, Naco, Hrvatska pisana riječ u Bačkoj : hrestomatija, Nova stvarnost, Zagreb, Hrvatska riječ, Subotica, 2015., 536 str.
19. Vuković, Petar, Jezična kultura : Program i naslijeđe Praške škole, Srednja Europa, Zagreb, 2015., VI, 341 str.

IV. Etnografija/etnologija

20. Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF press, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Zgareb 2014., 686 str.
21. Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF press, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Zagreb 2014., 523 str.
22. Vojnić Hajduk, Lazo, Dužijanca je zahvala Bogu i pohvala čovjeku, Udruga bunjevačkih Hrvata „Dužijanca“, Subotica 2014., 63 str.

V. Teologija

23. Anišić, Andrija, Vjersko-moralna obnova braka i obitelji : model opstanka i napretka naroda u djelima Ivana Antunovića, Subotica: Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“, 2013., 302 str.

Znamenite osobe

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Koncert tamburaškog odjela HKPD Matija Gubec
  • 90. Dužionica u Somboru
  • Dužijanca u Tavankutu
  • Izložba S Božjom pomoći
  • Natjecanje u pucanju bičevima
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima