Imenovani novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na mandat 2021. – 2024.

Objavljeno: 24.03.2021. Pregleda: 56

zkvh logoNakon obavljenih širih konzultacija, Odbor za kulturu Hrvatskog nacionalnog vijeća je na svojoj 12. sjednici održanoj 20. siječnja 2021. godine predložio Hrvatskom nacionalnom vijeću kandidate za novi saziv Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, budući da je starim sazivima mandat završavao polovicom veljače 2021. Hrvatsko nacionalno vijeće je na svojoj 48. sjednici održanoj 29. siječnja 2021. donijelo odluku da se drugom suosnivaču Zavoda – Pokrajinskoj vladi, predloži 12 kandidata za Upravni odbor i 4 kandidata za Nadzorni odbor za peti saziv najvišeg upravnog i nadzornog tijela jedine profesionalne ustanove u području kulture Hrvata u Vojvodini. Pokrajinska vlada, posljednja instanca u proceduri imenovanja UO i NO ZKVH-a na svojoj 20. sjednici održanoj 3. ožujka 2021. godine usvojila je „Rješenje o imenovanju Upravnog odbora“ i „Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora“.

Prema rješenju, u Upravni odbor Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na razdoblje od četiri godine imenovani su: za predsjednika Željko Šeremešić, a za članove Josip Bako iz reda uposlenih, Dalibor Mergel, Klara Dulić Ševčić, Anita Žanić, Ana Hodak, Dragan Muharem, Mira Temunović i Mladen Šimić. Novi članovi V. saziva UO ZKVH-a dolaze iz različitih dijelova Vojvodine – iz Srijema, Banata i Bačke, do sada su svoje karijere ostvarivali u različitim područjima kulturnog stvaralaštva (voditelji udruga, tradicijska kultura, književnost, znanost, glazba, publicistika…), od devet članova četiri su žene, a kada je riječ o dobi, cilj je bio da se pomladi članstvo – samo troje članova starije je od 40 godina. U nastavku ove vijesti donosimo i njihove kratke životopise.

Životopisi članova Upravnog odbora ZKVH-a

Željko Šeremešić, predsjednik UO, rođen je 1964. u Monoštoru. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, položio je pravosudni ispit. Bavio se, među ostalim, odvjetništvom. Radio je u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti kao direktor pravnog sektora Turist Bezdan d.o.o. Uposlen ja kao tajnik u OŠ Bratstvo-jedinstvo Bezdan. U slobodno vrijeme piše na šokačkoj ikavici, a prvu knjigu poezije Buđenja riči objavljuje mu NIU Hrvatska riječ (2016). Bio je vijećnik i u prethodnom, a u sadašnjem sazivu Hrvatskog nacionalnog vijeća od 2018. obnaša dužnost dopredsjednika HNV-a za Sombor. Bio je član UO ZKVH-a i u prethodnom mandatu. Predsjednik je KUDH-a Bodrog u Monoštoru.

Josip Bako je rođen 1986. u Subotici. Završio je gimnaziju Svetozar Marković u Subotici, društveno-jezični smjer. Osnovne i master studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Od 2010. godine radi na poslovima povezanim s ekonomskom strukom, a od 2016. godine je uposlen u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata kao poslovno-administrativni tajnik. Osim poslova na mjestu tajnika aktivno je uključen u razne projekte u okviru Zavoda, posebice na projektu Topoteka – Baština Hrvata u Srbiji koji vodi. Administrira internetsku stranicu Zavoda. Aktivan je u udruzi HKPD Đurđin gdje osmišljava kulturne aktivnosti, piše projekte i sudjeluje u realiziranju istih. Oženjen, otac troje djece, živi u Đurđinu.

Klara Dulić Ševčić je rođena 1991. u Đurđinu gdje je završila osnovnu školu. Školovanje je nastavila na društveno-jezičnom smjeru Gimnazije Svetozar Marković u Subotici. Upisala je studij Komparativne književnosti s teorijom književnosti na Filozofskom fakultetu u Novome Sadu gdje je diplomirala 2016. i stekla zvanje master profesor jezika i književnosti. Živi i radi u Subotici u osnovnoj školi kao nastavnik srpskog jezika i književnosti. Od studentskih dana do sada sudjelovala je na brojnim konferencijama i seminarima iz područja književnosti, kao i na Danima hrvatske knjige i riječi u Subotici te na Međunarodnom kroatističkom znanstvenom skupu u Pečuhu. Piše književne prikaze i književnokritičke radove. Objavljuje u časopisima Nova riječ i Klasje naših ravni, kao i u tjedniku Hrvatska riječ. Za niz književnih kritika objavljenih u časopisima i zbornicima dodijeljena joj je Povelja uspješnosti Julije Benešić 23. Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara za 2020.

Ana Hodak je rođena 1985. u Srijemskoj Mitrovici. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Šidu, a 2010. diplomirala na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (filozofsko-teološki smjer) u Zagrebu. Iste godine se zaposlila kao vjeroučiteljica u nekoliko osnovnih škola šidske općine, gdje radi i danas. Predaje i predmet Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture od njegovog uvođenja u osnovnoj školi u Sotu. Glavna je urednica informativno-pastoralnog lista Srijemske biskupije Nada od njegova pokretanja 2014., a dulji niz godina piše i meditacije za tjednik Hrvatska riječ. Aktivna je članica Hrvatskog kulturnog društva Šid od njegova osnutka, a od 2018. i njegova potpredsjednica. Posebno je angažirana kao voditeljica recitatorske sekcije, a od 2019. i kao voditeljica folklorne sekcije.

Dalibor Mergel je rođen 1991. u Pančevu. Diplomirao je 2015. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu na Odjelu za etnologiju i antropologiju s tezom Etnički identitet Hrvata u Starčevu, koja je uz izvjesne prilagodbe objavljena u Godišnjaku za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata 7 (2015.). Provodi istraživanja na arhivskim izvorima, napose onima u kojima se govori o banatskim Hrvatima, bavi se genealoškim istraživanjima, proučavanjem zavičajne povijesti i kulturne baštine te migracijama starčevačkih Hrvata. Rezultate svojih istraživanja objavljuje i predstavlja na tribinama, predavanjima i znanstvenim kolokvijima. Dugogodišnji je suradnik Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice. Osim znanstvenim radom, bavi se novinarstvom, te radove objavljuje u tjedniku Hrvatska riječ, Starčevačkim novinama, listu Zrenjanin. Aktivan je u Udruzi banatskih Hrvata i angažiran u vjerskom životu Zrenjaninske biskupije. Sudjelovao je u organizaciji velike proslave 250. godišnjice katoličke župe u Starčevu 2018. godine.

Dragan Muharem je rođen 1984. u Sisku. Osnovnu školu je pohađao u Vajskoj, a potom je maturirao u Biskupijskoj klasičnoj gimnaziji (2003.). Studij teologije završio je u Đakovu (2008.). U Subotičkoj katedrali zaređen je za svećenika 2009. godine. Obavlja službu župnika u Maloj Bosni. Predavač je na Teološko-katehetskom institutu u Subotici. Bio je urednik katoličkog lista Zvonik (2011. – 2016.). Piše za kalendar Subotička Danica. Autor je knjige Ispovijest crkvenog pauka (Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović Subotica, 2016.).

Mladen Šimić je rođen 1969. u Baču, a živi u Vajskoj. Završio je srednju stručnu strojarsku školu i zaposlen je u JKP Tvrđava u Baču. Aktivan je u radu župne zajednice u Vajskoj i jedan od osnivača HKUPD-a Dukat, gdje je bio angažiran u pjevačkoj sekciji. Jedan je od osnivača HKU Antun Sorgg (2017.) i obavlja dužnost predsjednika. Bio je jedan od elektora u IV. sazivu HNV-a, i angažiran je u radu nekoliko radnih tijela.

Mira Temunović je rođena 1964. u Subotici, gdje je završila osnovnu i srednju glazbenu školu na teorijskom odsjeku a naknadno na instrumentalnom odsjeku – instrument tambura. Diplomirala je na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu na odsjeku za glazbenu pedagogiju 1987. stekavši zvanje diplomirani profesor glazbe. Uposlena je u Muzičkoj školi u Subotici kao profesor tambure u osnovnoj i srednjoj školi, a 26 godina je bila šef katedre za trzačke instrumente. Njezinim angažiranjem 1994. otvorena je katedra za tamburu na razini srednje škole, a subotička Muzička škola je prva škola koja je imala srednjoškolsko obrazovanje za tamburu te radi kao prvi predavač. Otvaranjem odjela na hrvatskom u subotičkoj gimnaziji bila je prvi predavač glazbene kulture. Radi na prijevodima udžbenika za glazbenu kulturu i izradama nastavnih planova i programa za nastavu na hrvatskom jeziku. Članica je autorskog tima za udžbenike Glazbena škrinjica za glazbenu kulturu od 1. do 8. razreda (2017.). Dobitnica je priznanja HNV-a Pajo Kujundžić za doprinos obrazovanju na hrvatskom jeziku (2017.). Kao predavač imala je veoma zapažene rezultate u radu s djecom, napose na različitim natjecanjima u Srbiji i Hrvatskoj. Zajednica muzičkih i baletskih škola dodijelila joj je 2018. nagradu za životno djelo za višegodišnje svestrano djelovanje u obrazovanju mladih talenata i za nesebičnu ljubav, požrtvovanje, prijateljstvo i znanje uloženo u odrastanju umjetnika. Od 1977. do 2003. članica je Subotičkog tamburaškog orkestra kao aktivni svirač i voditelj i dirigent dječjeg orkestra. Bila je voditeljica Tamburaškog orkestra u HKC Bunjevačko kolo (2004.). Trenutačno radi s dva ansambla: Dječjim tamburaškim orkestrom osnovne muzičke škole i a Velikim festivalskim tamburaškim orkestrom Hrvatske glazbene udruge. Od samog osnivanja Festivala bunjevački pisama aktivno radi na realizaciji festivala. Od 2014. je predsjednica aktiva nastavnika tambure Vojvodine.

Anita Žanić je rođena 1988. u Beogradu, a živi u Golubincima. Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja završila je u Novom Sadu 2010., a 2017. osnovne akademske studije politologije na Fakultetu za europsko-pravne političke studije također u Novom Sadu. Uposlena je u Redakciji programa na hrvatskom jeziku RTV-a od 2011. godine kao novinar i urednik. Aktivno prati društvenu i kulturnu scenu hrvatske zajednice u Srbiji. Radila je u produkciji manifestacija Srijemci Srijemu i Šokci i baština s HNV-om i ZKVH-om. Nakon prolaska kroz folklornu i tamburašku sekciju Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Tomislav Golubinci tijekom dva desetljeća, od 2020. nalazi se na čelu ove udruge kao predsjednica.

Nadzorni odbor ZKVH-a

Prema rješenju Pokrajinske vlade od 3. ožujka, u Nadzorni odbor Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na razdoblje od četiri godine imenovani su: za predsjednika Branimir Kuntić, a za članove Marica Stantić i Katarina Čeliković iz reda uposlenih. Donosimo i njihove kratke životopise.

Branimir Kuntić, predsjednik NO, rođen je 1984. u Subotici. Diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Uposlen je u NIU Hrvatska riječ u Subotici kao pravnik. U Cro-info i Cro-news – udrugama novinara je projekt menadžer, te i glavni i odgovorni urednik programa na hrvatskom jeziku Hrvatska panorama. Bio je predsjednik NO ZKVH-a i u prethodnom mandatu.

Marica Stantić je rođena je 1986. u Đurđinu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Uposlena je u Agrocorn doo Đurđin, kao ekonomistica za robni promet-trgovinu. Predsjednica je Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Đurđin u Đurđinu. Sudjelovala je u više projekata, kao menadžerica Regionalnog centra za ruralni razvoj Subotice, koordinatorica projekta za pripremu strategije lokalnog razvoja akcijske grupe u Subotici, suradnica u projektu informatičke obuke žena na selu, objavila je nekoliko znanstvenih radova, a pohađala je i više tečajeva u kojima je stekla i europske kompetencije i vještine u organizaciji, liderstvu i pisanju projekata. Bila je članica NO ZKVH-a i u prethodnom mandatu.

Katarina Čeliković je rođena 1960. u Varaždinu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je komparativnu književnost i ruski jezik i književnost. Prva je predsjednica Hrvatske čitaonice, te članica uredništva Katoličkog mjesečnika Zvonik. Uposlena je kao samostalna stručna suradnica za kulturne projekte i programe u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata. Bila je članica NO ZKVH-a i u prethodnom mandatu iz redova uposlenih.

Obaveštenje o kolačićima