In memoriam: Ante Sekulić (Tavankut, 16. XI. 1920. – Zagreb, 18. III. 2016.)

Objavljeno: 21.03.2016. Pregleda: 45

ante sekulic2 portretHrvatski književnik, jezikoslovac i kulturni povjesničar i dopisni član HAZU dr. Ante Sekulić umro je 18. ožujka 2016. u 96. godini u Zagrebu.

Ante Sekulić je rođen u Tavankutu, u Bačkoj, 16. studenoga 1920. godine, a odrastao kod dide na salašu kod Žednika. Školovao se u Subotici i Somboru, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1946. godine diplomirao je hrvatski i latinski jezik i književnost, te doktorirao s temom Govor bačkih Hrvata. Još kao srednjoškolac između dva svjetska rata se u Subotici angažirao u društvenom životu svoga naroda – u radu Bačkog okružja križara, bio je suradnik Subotičkih novina, književnog časopisa Klasje naših ravni i Subotičke matice, a kasnije kao student u Društvu bačkih Hrvata u Zagrebu i drugih. Jugoslavenske komunističke vlasti su ga zbog djelovanja kao pripadnika križarskog pokreta osudile 1947.

Predavao je nakon toga u gimnazijama u Sinju, Pazinu, Virovitici i Delnicama, a od 1967. do 1972. na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Nije tamo dočekao mirovinu, već je 15. siječnja 1972. drugi put uhićen i sproveden u istražni zatvor u Subotici, gdje je osuđen na dvije i pol godine strogog zatvora.

Ante Sekulic Backi Bunjevci SokciOkosnicu njegova znanstvenoga i stručnoga interdisciplinarnoga rada čini proučavanje etničke, kulturne, književne i jezične povijesti bačkih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, o čemu je objavio petnaestak knjiga (Književnost bačkih Hrvata, 1970.; Narodni život i običaji bačkih Bunjevaca, Zagreb, 1986.; Bački Bunjevci i Šokci, 1989.; (2. izdanje 1990.); Bački Hrvati : Narodni život i običaji, Zagreb, 1991.; Hrvatski pisci u ugarskom Podunavlju od početaka do kraja XVIII. stoljeća, 1993.; Hrvatska preporodna književnost u ugarskom Podunavlju do 1918., 1994.; Književnost podunavskih Hrvata u XX. stoljeću, 1996.; Umjetnost i graditeljstvo bačkih Hrvata, 1998.).

Posebno su zapažena njegova istraživanja i kritička preispitivanja o jeziku ovdašnjih Hrvata (Rasprave o jeziku bačkih Hrvata, 1997.), zatim ogledi o toponimima (Hrvatski bački mjestopisi, 1994.; Hrvatski baranjski mjestopisi, 1996.; Hrvatski srijemski mjestopisi, 1997.) i onomastici (Osobna imena, prezimena i nadimci bačkih Hrvata, 2006.), a od velike je važnosti njegov Rječnik govora bačkih Hrvata (2005.), u kojem je objavio bogatu frazeološku građu, koju je sakupljao desetljećima.

Ante Sekulic Backi Hrvati mOsim navedene tematike, prof. dr. Ante Sekulić veoma uspješno se bavio i poviješću Katoličke crkve (Drevni Bač, 1978.; Tragom franjevačkog ljetopisa u Subotici, 1978.; Marijanske pobožnosti podunavskih Hrvata, 1985.) i katoličkih crkvenih redova i njihovih kulturnih prinosa (Pavlinski prinosi hrvatskoj književnosti, 1997.; Karmelićanski prinosi hrvatskoj kulturi, 2001.).

Stručni i znanstveni domet njegova rada potvrđuje i činjenica da je bio suradnik Hrvatske enciklopedije i Hrvatskog biografskog leksikona, za koji je napisao oko 60 članaka, od kojih se veliki dio odnosi na bačke Hrvate – Bunjevce i Šokce. Bio je suradnikom u zavičajnim tiskovinama: kalendaru Subotička Danica, katoličkim časopisima Bačko klasje i Zvonik te Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca.

Afirmirao se i kao pjesnik istančane lirike – objavio je sedam zapaženih knjiga poezije. Izabrane pjesme su mu objavljene 2004. godina u Subotici u nakladi Katoličkog instituta za kulturu povijest i duhovnosti „Ivan Antunović“.

Osim hrvatskog i srpskog jezika, govorio je i mađarski, njemački, latinski, francuski, talijanski, poljski, a služio se i ruskim i španjolskim jezikom.

Ante Sekulic Umjetnost i graditeljstvo backih HrvataBio je dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Razred za filološke znanosti), Papinske međunarodne marijanske akademije (PAMI) u Rimu, Komisije Iustitia et pax Hrvatske biskupske konferencije (HBK), Hrvatskoga mariološkog instituta, Društva hrvatskih književnika, Hrvatskog PEN-a, Matice hrvatske, Hrvatskoga filološkog društva, Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije „Tkalčić“, kao i Katoličkog instituta (sada, društva, op. ur.) za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“ iz Subotice. Odlikovan je najvišim državnim odličjima Danicom s likom Stjepana Radića i Danicom s likom Marka Marulića (1996.) i Hrvatskim pleterom (1997.), a 2009. imenovan je počasnim građaninom Subotice.

Sprovod Ante Sekulića bit će u utorak, 22. ožujka 2016. godine, na zagrebačkom Mirogoju.

Aktivnosti Zavoda

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Dan rođenja biskupa Ivana Antunovića - praznik hrvatske zajednice u Republici Srbiji
  • Dani Hrvata Bunjevaca u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji
  • ZKVH i Prelje u programu Noć muzeja u Baji
  • Međunarodni Marijanski pučki festival Zdravo budi, Marijo!
  • 11. saziv umjetničke kolonije Panon
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima