Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu

Objavljeno: 24.02.2017. Pregleda: 33

natjecaj veleposlanstva rhVeleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji, sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine (KLASA: 011-02/15-03/01, UBRBOJ: 537-03- 02/1-15-01 od 13. ožujka 2015. godine) i Odluci državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske o raspodjeli financijske potpore namijenjene hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2017. godinu (KLASA: 011-02/17-04/05, URBROJ: 537-03-01/4-17-01 od 14. veljače 2017. godine) raspisuje Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu.

1. Vrste financijskih potpora

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, ustanove i organizacije čija je djelatnost vezana uz ostvarivanje, zadovoljavanje i unapređenje općih i javnih potreba hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu kao što su:

• programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija u ostvarivanju i jačanju manjinskih prava (očuvanje hrvatskoga jezika, identiteta, kulturne baštine, kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i sl.)

• programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija

• ostali programi i projekti koji zadovoljavaju i unaprjeđuju opće javne potrebe hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu.

Napomena: Iz ovih sredstava nije predviđeno financiranje programa i projekata prijavljenih od organizacija ovisnih o bilo kojem političkom usmjerenju ili stranci.

2. Uvjeti za prijavu

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti sve udruge, ustanove i organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• registrirane su i posjeduju važeći statut, poslovnik ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost

• aktivno i kontinuirano djeluju najmanje godinu dana do dana raspisivanja natječaja

• programi i projekti koje provode od posebnog su interesa za opće/javno dobro te usmjereni na stvarne potrebe hrvatske zajednice u inozemstvu

• imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i projekata

• vode transparentno financijsko poslovanje.

3. Sadržaj prijave

Sve zainteresirane ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Prijava mora sadržavati:

• Obrazac prijave (word format)

• Obrazac proračuna (excel format)

• Obrazac životopisa – Europass (word format) voditelja/ice programa/ projekta s datumom i potpisom

• Potvrdu o registraciji udruge, ustanove, organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu

• Presliku poslovnika o radu, statuta ili nekog drugog odgovarajućeg dokumenta iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost

• Presliku financijskog izvješća o poslovanju u prethodnoj godini

• Presliku Plana i programa rada za sljedeću godinu

Neobavezna dokumentacija:

• Materijali, publikacije, novinski članci i ostala dokumentacija koja ilustrira rad prijavitelja Preporuke (npr. jedinica lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora)

Obrazac izjave o partnerstvu (word format) ukoliko se program/ projekt provodi u partnerstvu Napomena: Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na mrežnoj stranici nadležnog veleposlanstva Republike Hrvatske u inozemstvu i www.hrvatiizvanrh.hr

4. Način i rok za podnošenje prijava

Obvezne obrasce popunjene na hrvatskome jeziku i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati isključivo poštom na adresu: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu, Kneza Miloša 62, 11 000 Beograd, uz napomenu „Prijava na natječaj“.

Rok za prijavu na natječaj je 31. ožujka 2017. godine.

5. Prijave koje se neće razmatrati

dostavljene nakon roka za podnošenje prijava

nepotpune ili sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s natječajem i dokumentacijom za prijavu

nisu napisane na propisanom obrascu za natječaj te su podnesene na drugi način, suprotno uvjetima ovog Natječaja

obrasci za prijavu nisu čitko i u cijelosti popunjeni, odnosno napisani na računalu

prijave udruga, ustanova i organizacija kojima su ranije doznačena financijska sredstva putem javnog natječaja/javnog poziva iz članka 3. Pravilnika, a koje nisu dostavljale uredna financijska izvješća.

6. Odabir i način procjene prijava

Veleposlanik temeljem prijedloga Povjerenstva i sukladno raspoloživim sredstvima donijet će Prijedlog odluke o raspodjeli sredstva za prihvaćene programe/projekte.

Izviješće o provedenom natječaju i Prijedlog odluke veleposlanik dostaviti će na suglasnost državnom tajniku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Nakon dobivene suglasnosti na prijedlog Odluke veleposlanik će donijeti konačnu Odluku o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe/projekte.

7. Obavijest o donesenoj odluci o dodjeli bespovratnih sredstava

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima/programima u sklopu natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama nadležnog Veleposlanstva Republike Hrvatske u inozemstvu.

 

Najave i kalendar

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – I. dan - Osijek
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – II. dan - Pečuh
  • Avaške godine u Zagrebu
  • Svečana akademija UBH Dužijanca
  • Australski film Countryman (Zemljak) u art kinu Lifka
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima