Odluka o raspodjeli sredstava za Hrvate u Republici Srbiji

Objavljeno: 08.06.2017. Pregleda: 35

Veleposlanstvo RH u SR logoVeleposlanik Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu Gordan Markotić donio je Odluku o raspodjeli sredstava programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji za 2017. godinu.

 

 1.  Festival hrvatskih duhovnih pjesama HosanaFest, Stari Žednik, Subotica

- ,,Vodi me", XI. Festival modernih duhovnih pjesama                               - 14.000,00 kn

 1. Hrvatska likovna udruga CroArt, Subotica

- VII. saziv umjetničke kolonije ,,Panon -Subotica 2017"                           - 3.000,00 kn

- VI. saziv umjetničke kolonije ,,Stipan Šabić 2017"                                  - 4.000,00 kn                                                                                            

                                                                                               Ukupno: - 7.000,00 kn

 1. Hrvatska nezavisna lista, Subotica

- Održavanje portala ,,Hrvatske novine-vijesti"                                            - 4.000,00 kn

- Izdavanje mjesečnika ,,Hrvatske novine"                                                 - 3.000,00 kn                                                                                                                    

                                                                                                Ukupno: - 7.000,00 kn

 1. ZHB Tin Ujević, Beograd

- Dokumentarni film ,,A. G. Matoš u Beogradu"                                         - 5.000,00 kn

 1. Udruga hrvatske mladeži KROV, Subotica

- Kamp mladeži                                                                                      - 3.000,00 kn

 1. Subotički tamburaški orkestar, Subotica

- Tradicionalni Uskrsni koncert 2017                                                          - 3.000,00 kn

- Tradicionalni Božićni koncert u katedrali u Subotici                                   - 4.000,00 kn

                                                                                                 Ukupno: - 7.000,00 kn

 1. HKPD Matija Gubec, Tavankut

- VII. Seminar bunjevačkog stvaralaštva                                                    - 22.000,00 kn

 1. HAŠK Zrinski, Subotica

- Organiziranje šahovskih turnira u zemlji i sudjelovanje

na šahovskim turnirima u Hrvatskoj                                                           - 4.000,00 kn

 1. Hrvatska nezavisna lista, Subotica

- Izdavanje knjige ,,Hrvatski glas iz Vojvodine II i

26 godina institucija Hrvata u Vojvodini"                                                     - 3.000,00 kn

- Prela u Subotici                                                                                    - 1.500,00 kn

- ,,Slamarke"                                                                                          - 2.500,00 kn                                                                                  

                                                                                                Ukupno: - 7.000,00 kn

 1. ZHZ Ilija Okrugić, Zemun

- Rad knjižnice i čitaonice ,,Ilija Okrugić", Zemun

(povećanje broja članova, osiguranje uvjeta za redoviti rad,

nabavka novih knjiga itd.)                                                                        - 10.000,00 kn

- Djelovanje pjevačke sekcije zbora ,,Odjek"                                             - 20.000,00 kn                                      

                                                                                               Ukupno: - 30.000,00 kn

 1. HGU Festival bunjevačkih pisama, Subotica

- XVII. Festival bunjevačkih pisama                                                          - 20.000,00 kn

- XIII. Smotra dječjih pjevača i zborova                                                       - 7.000,00 kn

- IV. Tambura instrumental Festival                                                           - 5.000,00 kn

- Godišnji koncert                                                                                   - 3.000,00 kn

                                                                                              Ukupno: - 35.000,00 kn

 1. Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame, Tavankut

- Slamarstvo - tradicija koja ima budućnost                                              - 21.000,00 kn

 1. KPZH Šokadija, Sonta

- ,,Šokačka kuća" - završno opremanje, održavanje i 

    prezentacija kulturnih programa                                                          - 10.000,00 kn

 1. UG Tragovi Šokaca, Bač

- Stručni skup - ,,Žensko tradicijsko češljanje i oglavlja

Hrvatica u regiji"                                                                                      - 7.000,00 kn

 1. Društvo hrvatske mladeži Zemuna, Zemun

- Aktivnosti Društva hrvatske mladeži Zemuna u 2017. godini                     - 20.000,00 kn

 1. Društvo Široko, Niš

- Hrvatska manjina Niša ka kulturnoj autonomiji                                          - 3.000,00 kn

- Tamburaši i Festival Filipovi                                                                     - 5.000,00 kn

- Božićni koncert u Nišu                                                                            - 5.000,00 kn

                                                                                                Ukupno: - 13.000,00 kn

 1. Hrvatski dokumentacijsko-istraživački centar, Subotica

- Matica krštenih crkve sv. Mihovila u Subotici (168 7.-1756.)                      - 10.000,00 kn

 1. Franjevački samostan u Subotici

- Obilježavanje 300. obljetnice osnutka Franjevačke rezidencije

u Subotici (manifestacija u suradnji s partnerima)                                      - 15.000,00 kn

 1. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica

- Izrada kataloga nematerijalne kulturne baštine Hrvata u Vojvodini              - 15.000,00 kn

- Kvalitetna prezentacija hrvatske kulture i baštine u 2017. godini                - 35.000,00 kn

                                                                                                Ukupno: - 50.000,00 kn

 1. Udruga Naša djeca, Subotica

- Hrvatska, bunjevačko-šokačka priča

(tko čuva prošlost ima i budućnost)                                                          - 15.000,00 kn

 1. KUDH Bodrog, Bački Monoštor

- Festival Marijanskih pjesama (Marijansko pučko pjevanje)                         - 7.000,00 kn

- Manifestacija ,,Divanim šokački"                                                             - 7.000,00 kn

- Nabavka narodne nošnje                                                                         - 6.000,00 kn

                                                                                                Ukupno: - 20.000,00 kn

 1. HKPD Vladimir Nazor, Stanišić

- Radio emisija ,,Glas Hrvata"                                                                   - 8.000, 00 kn

- IX. Saziv likovne kolonije ,,Ivan Gundić Ćiso - Dalmata"                              - 2.500,00 kn

- Manifestacija ,,Ikavica - govor hercegovačkih, dalmatinskih,

ličkih, bosanskih, šokačkih i bunjevačkih Hrvata"                                        - 4.500,00 kn

- Manifestacija ,,Obilježavanje 72. obljetnice Savezne

kolonizacije Hrvata iz Hrvatske i BiH"                                                         - 2.500,00 kn

- Kupovina muške dalmatinske narodne nošnje iz Cetinske krajine               - 2.000,00 kn

                                                                                               Ukupno: - 19.500,00 kn

 1. HKD Šid, Šid

- Kompletiranje ozvučenja i osvjetljenja na izgrađenoj

otvorenoj pozornici u svrhu održavanja priredbi                                          - 14.000,00 kn

 1. Matica hrvatska, Subotica

- Izdavačka djelatnost                                                                              - 8.000,00 kn

 

 1. HKPD Matija Gubec, Ruma

- Koncert povodom Dana HKPD ,,Matija Gubec"                                        - 7.000,00 kn

- Sudjelovanje na Festivalu tamburaških orkestara Srbije u Rumi                  - 1.000,00 kn

- Cjelovečernji koncert u Bjelovaru RH                                                        - 3.000,00 kn

- Sudjelovanje na 15. Susretima KUD-ova ,,Matija Gubec" u Rumi                - 1.000,00 kn

- Godišnji koncert Velikog tamburaškog orkestra                                         - 4.000,00 kn

- Rad malonogometne sekcije HKPD ,,Matija Gubec"                                  - 1.500,00 kn

- Sudjelovanje na 5. Susretima hrvatskih srijemskih

društava ,,Srijemci Srijemu" u Staroj Pazovi                                               - 1.000,00 kn

- Sudjelovanje na tamburaškoj večeri povodom

manifestacije »Dužijanca« u Subotici                                                         - 1.500,00 kn

- Škola tambure                                                                                      - 10.000,00 kn

                                                                                                Ukupno: - 30.000,00 kn

 

 1. Udruga bunjevačkih Hrvata Dužijanca, Subotica

- ,,Natjecanje risara 2017" (jedna od manifestacija žetvenih svečanosti)         - 12.000,00 kn

- ,,Dužijanca"                                                                                           - 20.000,00 kn

                                                                                                 Ukupno: - 32.000,00 kn

 1. HKD »Hrvatski kulturni centar - Beograd«

- Organizacija događaja »Kao nekad pred Božić«

i gostovanje hrvatskog komornog zbora ,,Val"                                              - 16.110,00 kn

- Rad književne sekcije HKD-HKC - Beograd

i gostovanje hrvatskog književnika Željka Ivankovića                                     - 10.000,00 kn

- Gostovanja hrvatskih glazbenih umjetnika u Beogradu                                - 12.000,00 kn

                                                                                                  Ukupno: - 38.110,00 kn

 1. HKPD ,,Tomislav" Golubinci

- Škola tambure                                                                                        - 20.000,00 kn

- Manifestacija ,,Srijemci Srijemu"                                                              - 20.000,00 kn

- Kupovina računala                                                                  -----------

                                                                                                  Ukupno: - 40.000,00 kn

 1. UG Urbani Šokci, Sombor

- Dani hrvatske kulture 2017                                                                        - 8.000,00 kn

- Manifestacija ,,Šokci i baština"                                                                - 25.000,00 kn

                                                                                                  Ukupno: - 33.000,00 kn

 1. HKC Srijem - Hrvatski dom, Srijemska Mitrovica

- Obilježavanje 20 godina od obnove rada udruge                                         - 35.000,00 kn

 1. HKUPD Matoš, Plavna

- IX. Dani A. G. Matoša i Josipa Andrića                                                     - 12.000,00 kn

 

 1. HKUPD »Dukat«, Vajska

- Radio emisija ,,Zvuci Bačke ravnice" na hrvatskom jeziku                          - 10.000,00 kn

 1. HPD Franjo Štefanović, Petrovaradin

- Formiranje biblioteke                                                                               - 2.000,00 kn

- Koncert djela Franje Štefanovića                                                               - 2.000,00 kn

Ukupno: - 4.000,00 kn

 1. HKUD Sveta Barbara, Vrdnik

- Dani blagdana ,,Svete Barbare"                                                                - 7.000,00 kn

- Malonogometni turnir udruga                                                                    - 1.000,00 kn

Ukupno: - 8.000,00 kn

 1. NIU ,,Hrvatska riječ", Subotica

- Besplatna podjela tjednika »Hrvatska riječ« i

podlistaka »Hrcko« i «Kužiš«                                                                  - 22.000,00 kn

 

 1. Hrvatsko akademsko društvo, Subotica

- Objavljivanje književnih ogleda i kritika Tomislava Žigmanova

,,Vivisekcije književnosti"                                                                       - 10.000,00 kn

- Godišnje održavanje internetske stranice                                                 - 2.000,00 kn

Ukupno: - 12.000,00 kn

 1. Udruga novinara Cro-info, Subotica

- Televizijski program na hrvatskom jeziku »Hrvatska panorama«                - 35.000,00 kn

 

 1. Hrvatska udruga Cro-news, Subotica

- Radijski program na hrvatskom jeziku ,,Naša riječ"                                 - 30.000,00 kn

 

 1. Hrvatski kulturni centar, Novi Sad

- DVD Spomenici hrvatske kulture u Novom Sadu                                      - 5.000,00 kn

- Predstava Mire Gavrana ,,Ljubavi George-a Washington-a"                        --------------

                                                                                                  Ukupno: - 5.000,00 kn

 1. HKPD »Silvije Strahimir Kranjčević«, Bački Breg

- Obljetnica povodom »90 godina postojanja i neprekidnog rada«                 - 20.000,00 kn

 1. HKPD Jelačić, Petrovaradin

- Povijesno-turistička monografija ,,Kulturna blaga Petrovaradin-grada"         - 12.000,00 kn

- Redovite djelatnosti društva                                                                    - 20.000,00 kn

- Gostovanje društva na festivalu u Istri                                                      - 12.000,00 kn

- Gostovanje društva u Bjelovaru                                                               - 12.000,00 kn

- (CRO)z kuhinju Vojvodine (gastro festival)                                                - 38.000,00 kn

                                                                                               Ukupno : - 94.000,00 kn

 

 1. HKUPD Stanislav Preprek, Novi Sad

- ,,Preprekovo proljeće" - održavanje manifestacije i tiskanje knjige                - 4.000,00 kn

- ,,Preprekova jesen" - održavanje manifestacije i tiskanje knjige                    - 4.000,00 kn

- Izrada Internet knjižare HKUPD ,,Stanislav Preprek"                                   - 2.000,00 kn

- Nastup na Međunarodnom folklornom festivalu »Ohridski biser«                   - 5.000,00 kn

- Kazališna predstava ,,Noć Bogova"                                                                  --------------

                                                                                                 Ukupno: - 15.000,00 kn

 1. HKC Bunjevačko kolo, Subotica

- Godišnji koncert folklornog odjela                                                            - 14.000,00 kn

- Gostovanje folklornog odjela                                                                    - 11.390,00 kn

- Smotra dječjeg folklora »Djeca u Dužijanci«                                             - 13.000,00 kn

- XXI. Međunarodna likovna kolonija ,,Bunarić 2017"                                      - 8.000,00 kn

                                                                                                 Ukupno: - 46.390,00 kn

 

 1. Hrvatska čitaonica, Subotica

- XVI. Dani Balinta Vujkova - dani hrvatske knjige i riječi                               - 20.000,00 kn

- XV. Pokrajinski susret pučkih pjesnika ,,Lira naiva 2017"                           - 12.000,00 kn

- XVI. Pokrajinska smotra recitatora na hrvatskom jeziku                             - 13.000,00 kn

- X. Etno kamp                                                                                         - 14.000,00 kn

                                                                                                 Ukupno: - 59.000,00 kn

 

 1. Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović, Subotica

- Postavljanje biste Alekse Kokića                                                              - 9.000,00 kn

- Dan društva - Književna večer                                                                   - 3.000,00 kn

- Nakladnička djelatnost                                                                             - 5.500,00 kn

- Izložba ,,S Božjom pomoći - bunjevačka nošnja oblačena za

crkvene godove"                                                                                        - 2.500,00 kn

                                                                                                 Ukupno: - 20.000,00 kn

 1. HKUD ,,Vladimir Nazor", Sombor

- Popravak i rekonstrukcija krova zgrade udruge V. N.                                  - 11.500,00 kn

- Radionice rukotvorina                                                                               - 1.500,00 kn

- Izdavanje knjige ,,Moj Nenadić"                                                                 - 5.500,00 kn

- ,,Divojački vašar" (revija narodnih nošnji i običaja)                                       - 2.000,00 kn

- Manifestacija ,,81. obljetnica Nazora"                                                        - 1.500,00 kn

- ,,Miroljub" - izdavanje kvartalnog lista                                                        - 3.000,00 kn

- Međunarodna smotra amaterskih dramskih društava                                   - 3.000,00 kn

- Međunarodna likovna kolonija ,,Colorit 2017"                                              - 2.000,00 kn

- 83. ,,Dužionica 2017" žetvene svečanosti                                                  - 8.000,00 kn

                                                                                                 Ukupno: - 38.000,00 kn

 1. Hrvatsko nacionalno vijeće, Subotica

- Nabavka udžbenika za nastavu na hrvatskom jeziku                                  - 68.000,00 kn

- lzrada elaborata za otvaranje školskog centra u Subotici                            - 30.000,00 kn

                                                                                                  Ukupno: - 98.000,00 kn

___________________________________________________________________________________

Sveukupno raspodijeljeno: ............... ............... ..........................         - 1.100.000,00 kn

Sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine ova Odluka biti će javno objavljena, te će sa svakim od primatelja potpore Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu sklopiti odgovarajući zaseban ugovor.

 

Gordan Markotić

Veleposlanik

Izvor: Hrvatska riječ

Aktivnosti Zavoda

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

 • 2024
  Najave i kalendar
 • Dan rođenja biskupa Ivana Antunovića - praznik hrvatske zajednice u Republici Srbiji
 • Dani Hrvata Bunjevaca u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji
 • ZKVH i Prelje u programu Noć muzeja u Baji
 • Međunarodni Marijanski pučki festival Zdravo budi, Marijo!
 • 11. saziv umjetničke kolonije Panon
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima