Predstavljanje hrvatskih institucija i organizacija u Vojvodini putem interneta (III.)

Objavljeno: 26.06.2020. Pregleda: 43

radio Marija printscreenMedijske udruge i medijski proizvodi na hrvatskom jeziku, ako izostavimo spomenutu profesionalnu ustanovu NIU Hrvatska riječ u prošlom broju, imaju pet svojih, što vlastitih, što kao dio širih, internetskih prezentacija.
Prvo ćemo ovdje navesti medijske sadržaje na hrvatskom Radiotelevizije Vojvodina. Oni su, kada je riječ o proizvodima emitiranim na Televiziji Vojvodina, dostupni na internetskoj adresi pokrajinskog medijskog servisa u poddomeni „ostalo“, za razliku od drugih manjinskih jezika (mađarski, rumunjski, rusinski, slovački i romski, koji imaju vlastitu poddomenu) – www.media.rtv.rs/ostalo/tv. Osim TV Dnevnika na hrvatskome, ovdje se mogu naći (ne sve) i mozaične emisije – tjedne polusatne emisije Izravno i Svjetionik, no njihova dostupnost nije lako uočljiva, budući da su „prekrivene“ s više desetaka medijskih proizvoda drugih nacionalnih manjina na ovoj poddomeni. Tjedni polusatni radijski program na hrvatskome na trećem radijskom programu Radiotelevizije Vojvodina uopće nije dostupan na internetskim stranicama pokrajinskog medijskog servisa.

Jedini katolički elektronički medij na hrvatskome jeziku u Srbiji jest Radio Marija i on ima vlastitu internetsku stranicu – www.radiomarija.rs. Osim općih informacija o samoj udruzi i općenito o programu Radio Marije, na stranici su zastupljene u nevelikom broju i vijesti iz Katoličke crkve, kako mjesne tako i opće. Stranica sadrži i najavu dnevnoga programa na hrvatskome za sedam dana, dok dio u kojemu su arhivirane emisije nije bogat sadržajima. Veoma je mali broj najava i vijesti o događajima unutar Katoličke crkve u Srbiji te se stoga može reći kako je to više portal samoga medija, negoli je informativno glasilo.
Drugi katolički informativni medij koji ima vlastitu internetsku stranicu jest Katolički mjesečnik Zvonik, glasilo koje u kontinuitetu najdulje postoji u Vojvodini – od druge polovice 1994. godine. Odnedavno ga izdaje Katoličko društvo Ivan Antunović iz Subotice, a internetsku prezentaciju na vlastitoj domeni www.zvonik.rs ima od prije desetak godina. Međutim, stranica nije aktualizirana i trenutačno, reći ćemo, nije funkcionalna, budući da ni osnovni podaci koji su objavljeni nisu važeći. Također, elektronička arhiva Zvonika u pdf formatu završava s kolovozom 2012. godine.

Internetske stranice medijskih udruga

I dvije nevladine udruge koje za primarni cilj svojega postojanja imaju rad u području informiranja na hrvatskome jeziku u Vojvodini posjeduju i svoje internetske stranice – to su udruga novinara Cro-info – www.croinfo.rs i Hrvatska nezavisna lista – www.hnl.org.rs, obje iz Subotice. Obje također imaju i svoja internetski dostupna „glasila“: prva tjednog Internet javnog glasila Cro-info (koji je tako registriran u registru javnih glasila), dok je druga izdavač medija na hrvatskom jeziku mjesečnika Hrvatske novine (ima i svoje tiskano izdanje) te mrežne stanice Hrvatske novine vijesti.
Jednostavnog grafičkog i tehničkog rješenja, internetska stranica udruge novinara Cro-info ima relativno mali broj informativnih sadržaja – nekoliko objavljenih u mjesec dana, koji se isključivo preuzimaju iz tjednika Hrvatska riječ, i u većini se odnose na događaje iz kulture. Dio stranice koji sadržava arhivirane televizijske emisije, koje je udruga sama producirala (Cro-info vijesti, Motrišta i Zlatna škatulja), završava s 2017. godinom. U tom smislu, ne može se govoriti o tjednoj dinamici internetske objave sadržaja njihova glasila, dok jezik objave zna biti u, čak i radikalnome, otklonu od hrvatskog standarda. Drugim riječima, informativna funkcija ove internetske stranice je slaba, a sa skromnom bazom arhiviranih emisije nema ni značajniju vrijednost.
S druge strane, udruga Hrvatska nezavisna lista sa svojom internetskom stranicom www.hnl.org.rs želi, tako se navodi u dijelu „O nama“, pridonijeti pluralizmu medijske ponude u hrvatskoj zajednici, no, s obzirom na prezentirane sadržaje, ne čini bitne iskorake u tome pravcu – relativno mali broj novih i samostalno produciranih informativnih sadržaja u kvantitativnom smislu medijski ne obogaćuje ponudu niti daje novu kvalitetu medijskoj sceni na hrvatskome u Srbiji. Ističemo također da postoje brojni deficiti i kada je riječ o hrvatskom jeziku i, u profesionalnom smislu, vrijednosti samih novinskih priloga. Na tehnički zahtjevnoj stranici, pristojnog vizualnog izgleda, objavljuju se i sadržaji koji nemaju informativnu vrijednost, jer ne referiraju na aktualne događaje i procese u hrvatskoj zajednici već smjeraju na trajniju važnost, no oni se mahom, gdjekad i nekritički, preuzimaju iz drugih javno dostupnih (ne samo elektroničkih) medija. Na taj se način može steći dojam da je ona bogata (ne samo) informativnim sadržajima. No, s obzirom na relativno veliki broj objavljenih sadržaja, upadljiv je premali broj suradnika stranice. Još ćemo reći da naslovom samoproklamirana novinarska „nezavisnost“ nije se vremenom opravdala u praksi, budući da bismo medijsku „nezavisnost“ morali tumačiti daleko šire negoli odsustvom kontinuiranih napisa o Hrvatskom nacionalnom vijeću ili o drugim najvažnijim događajima unutar zajednice koje produciraju hrvatske institucije. Na taj način stječe se dojam da u nekim situacijama, napose osjetljivijim ili značajnijim, stranica djeluje u informativnom smislu instrumentalno. Glede posljednje navedenog spomenut ćemo objavu kriomice, to jest sumnjivim putem, dobivenih informacija sa zatvorenih sjednica tijela Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini pred izbore za aktualni saziv HNV-a… I ovdje, kao i kod internetske stranice Cro-info, izostaju novinski tekstovi analitičkoga i žanra komentara.
Internetske stranica drugih udruga i institucija

Organiziranost Hrvata u Vojvodini u društvenom životu, dade se to vidjeti i po internetskim stranicama, nije vezana samo uz područje kulture i medija – postoje i one udruge koje okupljaju članstvo radi ostvarenja i nekih drugih ciljeva. Njih je znatno manje u odnosu na udruge u spomenutim područjima – ukupno ih je tek desetak, ali samo dvije imaju i vlastite internetske stranice. To su Hrvatski građanski savez iz Novog Sada – www.hgs.org.rs i Hrvatski poslovni klub iz Beograda – www.hpk.rs.
Posljednja spomenuta, grafički suvremena i tehnički zahtjevna, objavljuje sadržaje isključivo na srpskom standardu – aktualne informacije tiču se djelovanja članica Kluba – predstavništava tvrtki iz Hrvatske koje posluju u Srbiji te tako djeluje kao neka, medijski importirana, stranica iz Hrvatske. I internetska stranica udruge nejasnog profila djelovanja, Hrvatski građanski savez svoje sadržaje objavljuje veoma rijetko i pretežito na srpskom jeziku. Najčešće se oni odnose, osim informacija kojima se cilj objelodanjenoga narativa zaustavlja na destrukciji i promoviranju kaosa, na događaje iz Hrvatske koji imaju pozitivne konotacije na hrvatsko-srpske odnose iz vizura ideologijskih okvira vladajućih struktura u Srbiji (otprilike „objavljujemo ono što je u Srbiji dobro čuti“), a posljednje informacije o aktualnim događajima objavljene su 2017.
Jedina politička stranka s hrvatskim predznakom u Srbiji – Demokratski savez Hrvata u Vojvodini također ima svoju internetsku stranicu – www.dshv.rs, čija je povijest dulja od 15 godina. Kao kuriozitetu, navest ćemo kako je riječ o jedinoj stranici u povijesti djelovanja u digitalnom području u hrvatskoj zajednici koja je bila oborena hakerskim napadom – bilo je to s proljeća 2019. godine. Tom su prigodom nepovratno izgubljeni brojni sadržaji, napose digitalna izdanja mjesečnika DSHV-a Glasa ravnice i veliki broj fotografija. Osim osnovnih informacija o samoj stranci (povijest, vodstvo, dokumenti, mogućnost učlanjenja…), na stranici se od aktualnih informacija objavljuju samo vijesti o radu stranke – izvješća sa stranačkih događaja, priopćenja za javnost... Tehnički je jednostavno riješena, grafički ne izgleda pretenciozno, a u jezičnom smislu objavljeni sadržaji primjereni su hrvatskom standardu. Jedina je stranica u hrvatskoj zajednici koja (re)objavljuje sadržaje s Twitter mreže – riječ je o službenom nalogu predsjednika stranke @tomezig.

Izvor: Hrvatska riječ (Tomislav Žigmanov)

Znamenite osobe

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Dužijanca u Žedniku
  • XXIV. Lemeška Dužijanca
  • XIII. Seminar bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu
  • Koncert tamburaškog odjela HKPD Matija Gubec
  • 90. Dužionica u Somboru
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima