Predstavljen Nacrt elaborata za osnutak obrazovno-odgojnog centra

Objavljeno: 09.03.2018. Pregleda: 1

javno predstavljanje Nacrta elaborata za hscKrajem 2016. Hrvatsko nacionalno vijeće usvojilo je Strategiju obrazovanja na hrvatskom jeziku u Republici Srbiji za razdoblje od 2017. do 2021. na temelju koje se osnivanje obrazovno-odgojnog centra u Subotici nametnulo kao logično rješenje postojećih izazova. Tijekom protekle godine formiran je tim za izradu elaborata Centra, a njegov Nacrt službeno je predan kao dokument na sedmoj sjednici Međuvladinog mješovitog odbora, održanoj 30. i 31. siječnja u Beogradu i Monoštoru te je njegov osnutak ušao u preporuke ovog odbora.

U cilju upoznavanja javnosti sa sadržajem Nacrta elaborata za osnutak obrazovno-odgojnog centra, u utorak, 13. veljače, u prostorijama Hrvatskog nacionalnog vijeća održana je javna prezentacija spomenutog dokumenta. Predstavila ga je koordinatorica tima za njegovu izradu, savjetnica predsjednika HNV-a za razvojne projekte Jasna Vojnić.
Kako je rekla Vojnić, Nacrt elaborata zapravo je nastavak Strategije, a među ostalim sadrži izazove s kojima se treba suočiti u području obrazovanja te prijedlog rješenja koji se sastoji u osnutku obrazovno-odgojnog centra. Također, u ovom dokumentu, u okviru analize uvjeta za osnutak Centra, pojašnjeni su politički, ekonomski i sociološki konteksti, predstavljen je prijedlog plana njegovog osnutka i ustroja, potom istraživanje koje je rađeno u povodu ispitivanja javnog mnijenja o osnutku ove ustanove, građevinski uvjeti, prostor, uređenje itd. Vojnić je naglasila i da je ovaj dokument vrlo fleksibilan i podložan promjenama.

Osiguran prostorskolski centar matije gupca

Obrazovno-odgojni centar u Subotici ima stabilno i sigurno uporište kada su u pitanju i pravni, ekonomski, sociološki i politički aspekt, istakla je koordinatorica tima. Kako je rekla, mnogi od ovakvih centara u susjednim državama koje je tim proteklih nekoliko mjeseci obišao prilikom osnutka nisu imali tako dobre preduvjete kao što je slučaj sa subotičkim te kaže da se može za dvije-tri godine očekivati početak rada ovoga obrazovno-odgojnog centra.
Kako je navedeno u Nacrtu elaborata, s pravnog aspekta novi Zakon o osnovama sistema i obrazovanja u Srbiji predvidio je osnutak ovakve ustanove kao javne u kojoj se ostvaruje više različitih razina obrazovanja i odgoja. Gledano s ekonomskog aspekta centar je logičan korak s obzirom na to da se u Srbiji u bližoj budućnosti ne može očekivati značajnije ulaganje u razvoj obrazovanja, Republika Hrvatska i Katolička Crkva su voljne pomoći, a grupiranje malobrojnih odjela iz pet osnovnih škola doprinosi racionalizaciji mreže osnovnih škola Srbije. Sa sociološkog aspekta djeci se mora omogućiti biranje većih skupina pogodnih za socijalni razvoj unutar objedinjenog centra s većim brojem učenika, dok je politički gledano, uzimajući u obzir da se Srbija nalazi u procesu EU intergracija, pravi moment načiniti odgovarajuće reforme kako bi se omogućili uvjeti za učinkovitije ostvarivanje prava nacionalnih manjina.
Kao velika prednost ulaska u projekt osnutka obrazovno-odgojnog centra navodi se činjenica da je Katolička Crkva, odnosno Subotička biskupija voljna ustupiti zgradu na korištenje u kojoj bi centar bio smješten. Riječ je o dva objekta i placu u Ulici Matije Gupca broj 8-10, koji izlazi i na Ulicu Harambašićeva 5. Uz renoviranje postojećih objekata i nadogradnju novih kvadrata planirano je da Centar ima 3700 m2. Predviđen je prostor i za sportsku dvoranu, svečanu dvoranu, kuhinju, parkirališna mjesta...
Nacrtom elaborata procijenjena vrijednost radova je četiri milijuna eura, a oni obuhvaćaju rekonstrukciju i dogradnju, rušenje, izgradnju, uređenje prostora i izradu projektno-tehničke dokumentacije. Elaboratom je predviđeno da će financijska sredstva za izgradnju dijela objekta i rekonstrukciju postojećeg u cijelosti osigurati osnivač, odnosno HNV. Vojnić je istakla da je Hrvatska obećala pomoć HNV-u, kao i Katolička Crkva preko partnera u zapadnoeuropskim zemljama, ponajprije Njemačkoj gdje postoji humanitarna organizacija za pomoć katoličkom življu u zemljama istočne i jugoistočne Europe.

Izvrsnost, suvremenost, očuvanje identiteta...

Vojnić je istakla da će se ustroj Centra temeljiti na vrijednostima kao što su izvrsnost, suvremenost, očuvanje identiteta, kršćanski odgoj i otvorenost za sve druge nacije.
Nacrt elaborata projicira da će obrazovno-odgojni centar sadržati tri ustanove koje će obavljati djelatnost predškolskog, osnovnoškolskog i srednjeg obrazovanja i odgoja s maksimalno 430 djece. Nastava će se odvijati na hrvatskome jeziku, jednosmjenski u prijepodnevnoj smjeni. U predškolskoj ustanovi planirano je tri odgojno-obrazovne skupine – jasleni uzrast, mješovita skupina i pripremni predškolski program s najviše 70 učenika. Za osnovnoškolsku naobrazbu predviđeno je osam odjela (od 1. do 8. razreda) u kojoj bi bilo do 240 učenika, dok će srednja škola biti gimnazija općeg tipa i imat će četiri odjela (od 1. do 4. razreda) s maksimalno 120 učenika.
U pauzi nakon petog sata predviđen je kuhani ručak za sve učenike, a nakon škole imat će mogućnost produženog boravka i pohađanja različitih programa i izvannastavnih aktivnosti od sportskih, preko kulturno-umjetničkih do zabavno-rekreativnih.
Kako je Vojnić rekla, za prvi ciklus osnovne škole (od 1. do 4. razreda) Centar bi osigurao učitelje koji bi išli u prigradska mjesta gdje bude zainteresiranih za nastavu na hrvatskome, a od drugog ciklusa osnovne škole i za gimnazijalce, kao i za prvi ciklus osnovnih škola iz grada, nastava bi se odvijala isključivo u Centru. Prijevoz bi bio osiguran za sve učenike.
U predstavljenom dokumentu je navedeno da će ustanove u sklopu Centra biti opremljene suvremenim namještajem za odgojne sobe i učione, učilima i opremom, sukladno standardima koje propisuje Srbija, ali i dodatno opremljene suvremenim učilima i opremom kao što su: montessori materijali, interaktivne ploče, bijele ploče, računala i projektori, sportski rekviziti, kabineti za fiziku i kemiju, jezike, informatički kabinet, ormarići u holu škole za odlaganje stvari učenika, izložbeni prostor itd.

Javno mnijenje

Tijekom prosinca 2017. provedeno je ispitivanje javnog mnijenja s ciljem prikupljanja stavova, mišljenja i ideja u vezi s osnutkom centra. U ispitivanju je sudjelovalo 285 ispitanika s teritorija Grada Subotice različitih profila. Prema rezultatima ankete 71,9 % ispitanika se izjasnilo da podržava osnutak obrazovno-odgojne ustanove, što je, kako navodi Vojnić, iznenađujući podatak s obzirom na to da je u uzorku bilo 21,6 % roditelja čija djeca nisu u nastavi na hrvatskom jeziku. Njih 24,9% nije sigurno, a 3,2% ne podržava osnutak Centra. Također, najviše ispitanika smatra da bi centar trebao biti utemeljen na vrijednostima kao što su katolički odgoj, odgoj i obrazovanje na hrvatskome jeziku i interkulturalnost te da bi se ondje trebao realizirati osnovnoškolski program, potom srednjoškolski program te izvannnastavne aktivnosti.

Izvor: Hrvatska riječ (J. Dulić Bako)

Vijesti

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2023
    Najave i kalendar
  • Promocija knjige Ivana Tumbasa: Steščalo se… - Bikovo
  • 150. obljetnica rođenja biskupa, svećenika i pisca Lajče Budanovića - sveta misa
  • Korizmeni program u Tavankutu – uskrsna radionica
  • Najava: 150. obljetnica rođenja biskupa, svećenika i pisca Lajče Budanovića - akademija
  • Korizmeni program u Tavankutu – uskrsna izložba
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima