Crkva Svih svetih - Irig

Objavljeno: 19.07.2022. Pregleda: 359

Jedno od najvećih fruškogorskih naselja je Irig, koji se nalazi na križanju cesta Novi Sad-Ruma-Šabac. O katolicima u Irigu 1735. skrbe franjevci iz petrovaradinskog samostana. U tom razdoblju u Irigu nije postojala nikakva crkva ili bogomolja, nego se bogoslužje obavljalo u kućnoj kapelici ili sobi vlastelinske kurije (reprezentativne kuće). U toj su se kapelici nalazili pozlaćeni bakreni kalež s patenom, tj. pozlaćenim plitkim tanjurićem na kojega se stavlja hostija, misnica, alba i ostali misni pribor koji i sada služi svojoj svrsi. Kako u Irigu nije postojala župna kuća, franjevac koji je dolazio iz Petrovaradina odsjedao je kod upravitelja čija je obitelj bila jedina katolička obitelj u Irigu

Osnivanje župe

Godine 1776. u Irigu je bilo oko 110 katolika i tada je pred vlastima pokrenuto pitanje osnivanja župe. Sami katolici nisu mogli izgraditi župni dvor i crkvu, a uprava vlastelinstva nije bila za to iako je kraljica Marija Terezija podržavala katolike i bila za izgradnju crkve. Vlastelinstvo je tvrdilo kako katolici neće naseljavati više Irig zbog oskudice zemljišta i velikog broja Srba obrtnika koji su na katolike gledali kao na sirotinju koja nema stoke i koja ne bi mogla obrađivati svoje zemljište. Nekoliko godina kasnije, točnije 1779. godine iriški katolici mole đakovačkog i srijemskog biskupa Mateja Franju Krticu da se u Irigu osnuje župa, ali do osnivanja nije došlo. Za vrijeme kuge tijekom 1795. i 1796. godine župnik Ivan Kovačević je savjesno vršio svoje dužnosti među iriškim katolicima, a pomagao je i cjelokupnom stanovništvu bez obzira na vjersku pripadnost. Nakon kuge, koja je prilično smanjila broj katolika, opet je pokrenuto pitanje osnivanja župe. Uprava vlastelinstva je obećala isplaćivati ugovorenu svotu za gradnju župne crkve, ali je nagovijestila kako do gradnje ne može početi dok ne dođu bolja vremena.

Župna crkva Svih svetih

Iz dokumenata saznajemo kako je još 1803. godine materijal za gradnju crkve bio pripremljen, te da je na proljeće započela gradnja, a da je završena 1805. godine. U spisima o Kanonskoj vizitaciji iz 1811. godine saznajemo kako je crkva zidana od pečene cigle i žbuke, da je dugačka 19 metara i široka 10. metara. Crkva je bila samo blagoslovljena, a blagoslovio ju je mitrovački župnik Ivan Matizović. U crkvi postoji oltar koji je pozlaćen, a na njemu se nalazi također pozlaćeno svetohranište. Na oltaru se nalaze dva anđela, jedan s lijeve, drugi s desne strane. Slika Svih svetih se također nalazi na oltaru i uokvirena je drvenim pozlaćenim okvirom. Crkva ima i propovjedaonicu, 12 klupa, kor i male orgulje, a u tornju su dva zvona. Godine 1817. u Irigu je utemeljena župa Svih svetih u vrijeme biskupa Emerika Raffaya. Od te se godine počinju pisati matične knjige krštenih, vjenčanih i umrlih. Pod ovu novonastalu župu spadaju naselja Vrdnik, Šatrinci i Maradik. O župnoj crkvi se 1819. godine kaže kako se sada već morala omalati i da je za broj vjernika koji se povećava ova crkva malena. Župna crkva posjeduje i relikvije svetog Ivana Nepomuka, koje se čuvaju u relikvijaru od mesinga, dok se u sakristiji čuva Božji grob od drveta.

Obnova crkve

Crkva je 1939. godine popravljena i prvo je stavljen novi lim na zvonik crkve. Tijekom Drugog svjetskog rata, kao i većina crkava, i ova je bila oštećena, 1968. godine postavljena je ograda od pletene žice između župne crkve i župnoga dvora. Kako su sva crkvena vrata bila tamno obojena, vremenom su postala još tamnija zbog starosti i prljavštine, tako da je i to trebalo urediti. Crkva je iste godine, odnosno 1968. ponovno iznutra obojena, kao i sva drvenarija žutom bojom koja je i prelakirana.

Kako je jak vjetar 1969. godine iskrivio križ postojala je opasnost da križ padne, te se i to moralo popraviti već sljedeće godine. 1979. godine slijedi nastavak radova na župnoj crkvi. Dovršena je staza oko crkve, križ pred crkvom je popravljen i obojen, kao i lik Raspetoga. Župna je crkva obnavljana i 1987. godine, tada su na stropu crkve izrađene tri slike: Presveto Trojstvo i Srijemski fruškogorski klesari, mučenici. Župna crkva Svih svetih u Irigu svoju 200. obljetnicu postojanja proslavila je 5. studenoga 2005. godine na dan Svih svetih srijemskih mučenika. I tada je bila obnavljana, tj. obnovljen je krov s novim crijepom i fasada crkve je oličena u dvije boje.

Izvor: Hrvatska riječ (A. Dujić i D. Španović)

Foto: sr.wikipedia.org

Sakralni objekti Srijem

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Koncert Veseli se, o Marijo
  • Dužijanca malenih - prvi dan
  • Godišnji koncert Velikog tamburaškog orkestra HKPD Matija Gubec iz Rume
  • Dužijanca malenih - drugi dan
  • XXIX. Festival dječjeg stvaralaštva Djeca su ukras svijeta
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima