Katarina Čeliković

Objavljeno: 16.01.2024. Pregleda: 213

Ravnateljica

Katarina Čeliković, rođ. Plemenčić (Varaždin, 1. III. 1960.), bibliografkinja, publicistica, kulturna djelatnica. Osnovnu i srednju školu završila je u Varaždinu, a 1983. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je komparativnu književnost i rusistiku. Od 1986. radi u subotičkoj Gradskoj knjižnici kao bibliotekar-informator na stručnoj obradi knjiga i na odjelu bibliografije.

Sudjelovala je u pokretanju i u radu nekoliko subotičkih hrvatskih institucija: katoličkog mjesečnika Zvonik 1994., u kojem je od početka lektorica, novinarka i jedna od urednika, Hrvatskoga akademskog društva 1998., u kojem od osnutka obavlja dužnost tajnice, a 2002. potaknula je osnivanje Hrvatskog društva za pomoć učenicima Bela Gabrić i Hrvatske čitaonice. U sklopu Hrvatske čitaonice pokrenula je nekoliko manifestacija kojima je svrha očuvanje i razvijanje hrvatskog jezika (Dane Balinta Vujkova, Pokrajinsku smotru recitatora na hrvatskom jeziku i Susrete vojvođanskih pučkih pjesnika Lira naiva) te nakladničku djelatnost (knjige, zvučna edicija s narodnim pripovijetkama i edicija Slikovnice). Lektorica je i jedna od urednika u kalendaru Subotička Danica, a sudjeluje i u nakladništvu Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović, u kojem je pročelnica Bunjevačko-šokačke knjižnice Ivan Kujundžić od 1999.

God. 1997., skupa sa suprugom Ervinom, dobila je Antušovu nagradu za doprinos kulturi bačkih Hrvata-Bunjevaca za rad u mjesečniku Zvonik, a za organiziranje Dana Balinta Vujkova Kulturno-prosvjetna zajednica Općine Subotica dodijelila joj je 2005. posebno priznanje „Dr. Ferenc Bodrogváry".

Djela: Subotička bibliografija 1918-1944, sv. III/1 (suautori G. Kiss i E. Bažant), Gradska knjižnica Subotica, Hrvatska čitaonica, Subotica, 2003; Ljestve za nebo, Vicepostulatura o. Gerarda Tome Stantića u Zagrebu i Karmelski samostan u Somboru, 2012; Bibliografija narodnih pripovjedaka i djela Balinta Vujkova, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2013; Izgubljeno srce : putokaz za odrastanje, NIU „Hrvatska riječ“, Subotica, 2014.

Uposlenici

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Općinska smotra recitatora Pjesniče naroda mog
  • Znanstveni kolokvij ZKVH-a o ulozi kulturnog nasljeđa bačkih Hrvata Šokaca u ostvarivanju funkcija rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav
  • XIII. Seminar bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima