I vojvođanski Hrvati zastupljeni u najnovijem Hrvatskom iseljeničkom zborniku

Objavljeno: 14.02.2012. Pregleda: 50

hizb-mHrvatski iseljenički zbornik je godišnjak, serijska publikacija, u tiskanom i elektroničkom obliku, koji analitički prati društvena i kulturna zbivanja hrvatskoga naroda u domovini, ali ponajviše u iseljeništvu. Izdavač Zbornika je Hrvatska matica iseljenika koja i na ovaj način nastoji pridonijeti kulturnoj integraciji hrvatskoga iseljeništva s domovinom, na čelu s urednicom, profesoricom komparativne književnosti i fonetike, Vesnom Kukavicom. Osobita je zanimljivost Hrvatskoga iseljeničkog zbornika, koji izlazi od 1955. godine, ta da je trojezičan, odnosno da su pojedini prilozi ili sažeci s hrvatskoga prevedeni na engleski i španjolski jezik kako bi se mnogi hrvatski iseljenici koji se ne služe hrvatskim nego jezikom domicilne zemlje mogli ravnopravno služiti njime.

U siječnju je tiskan novi Zbornik za 2012. godinu s različitim temama podijeljenim u osam tematskih cjelina, naslovljenih: Znaci vremena, Kroatistički obzori, Mostovi, Povjesnica, Duhovnost, Baština, Znanost i Nove knjige. U ovome Zborniku nekoliko je tekstova kojima su predstavljeni, odnosno koji se tiču Hrvata u Vojvodini, neki eksplicitno, a neki kao što je npr. Učenje inojezičnoga hrvatskoga: udžbenici i programi, autorice Lade Kanajet Šimić i implicitno.

U Zborniku je, među ostalima, mjesto našao i tekst dr. sc. Sanje Vulić Vojvođanski pjesnik Mirko Kopunović, u cjelini naslovljenoj Kroatistički obzori, o poetskim značajkama i književnojezičnom izričaju u trima pjesničkim zbirkama ovoga subotičkog pjesnika (U iskrama nade, Pod slapovima sna i Nad raspuklinom ćutnje).

Dio Zbornika naslovljen Mostovi donosi pregled kulturnih, znanstvenih, političkih i inih relevantnih događaja među Hrvatima diljem planeta, kojima se održavaju veze s matičnom domovinom. Čak tri teksta, u ovom dijelu, tematiziraju kulturno-političke prilike života vojvođanskih Hrvata - Stručni skupovi među Hrvatima srednje i jugoistočne Europe, također autorice dr. sc. Sanje Vulić, Hrvatsko manjinsko pitanje u Srbiji, autorice Sandre Cvikić i Autentičan svjedok osvajanja slobode u Vojvodini, autora Roberta Skenderovića.

U prvome tekstu dr. sc. Vulić piše o dvjema manifestacijama vojvođanskih Hrvata održanim protekle godine - Danima A. G. Matoša i dr. Josipa Andrića u selu Plavni i Danima Balinta Vujkova u Subotici. Na kraju teksta, nakon iscrpnog izvješća s ovih kulturno-znanstvenih događaja, autorica zaključuje o njihovu značaju u uspostavi suradnje i povezanosti s matičnim narodom, te doprinosu u boljem upoznavanju hrvatskih zajednica i istaknutih pojedinaca kako iz prošlosti, tako i iz sadašnjosti.

Tekst mr. sc. europskih studija Sandre Cvikić, Hrvatsko manjinsko pitanje u Srbiji analizira problematiku hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji sa sociološkog motrišta, odnosno križanja dvaju ishodišta - položaja i ostvarenja prava hrvatske nacionalne manjine i fenomena hrvatskoga manjinskog političkog poduzetništva. Rječju, društvenih pojava i fenomena unutar hrvatske zajednice kao platforme za prodiranje u bit procesa demokratizacije, prije svega deficita demokracije, srbijanskoga društva nakon listopadskog prevrata.

hizb-mala-m

Povjesničar dr. sc. Robert Skenderović u tekstu Autentičan svjedok osvajanja slobode vojvođanskih Hrvata donosi prikaz najnovije knjige subotičkog esejista i književnika Tomislava Žigmanova Osvajanje slobode. Knjiga je to, piše Skenderović, u kojoj autor Žigmanov analizira prilike i probleme političkoga i društvenog života vojvođanskih Hrvata od 2000. godine do danas, s težištem na trima glavnim akterima ove problematike - hrvatska zajednica u Vojvodini, Republika Srbija kao domicilna i Republika Hrvatska kao matična zemlja.

Na koncu, važno je primijetiti da su relevantni kulturni događaji i političke prilike, koje određuju sudbinu hrvatske zajednice u Srbiji, postale temom ozbiljnijih rasprava i analiza u sklopu najznačajnije stručno-popularne publikacije kojom se u Hrvatskoj sagledavaju različite perspektive hrvatskog iseljeništva u preko 20 zemalja svijeta.

Prethodni brojevi Hrvatskog iseljeničkog zbornika nalaze se na web stranici www.matis.hr.

Tekst: Vladan Čutura

Najave i kalendar

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Smotra dječjih pjevača i zborova
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – I. dan - Osijek
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – II. dan - Pečuh
  • Avaške godine u Zagrebu
  • Svečana akademija UBH Dužijanca
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima