Kronologija podizanja spomenika biskupu Ivanu Antunoviću (II.)

Objavljeno: 29.12.2020. Pregleda: 24

antunovic 2Kao što smo pisali u prvom nastavku ovog kronološkog pregleda, 26. listopada 2015. godine jednoglasno je donijeta Odluka o osnivanju Odbora za podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću. U taj odbor izabrani su predstavnici KD-a Ivan Antunović, HNV-a i ZKVH-a. Te tri institucije potpisale su i izjavu o partnerskim odnosima 16. svibnja 2016. godine, čime su prihvatile da zajednički sudjeluju u realizaciji projekta pod nazivom „Podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću“.

Same aktivnosti vezane za podizanje spomenika odvijale su se u tri faze. Prva je podrazumijevala potpisivanje ugovora s autorom kog je Odbor odabrao na prijedlog stručne Komisije. Ugovor s kiparom Bernardom Pešordom KD Ivan Antunović potpisao je 11. rujna 2017. godine, a u razdoblju od 11. rujna do 4. studenog Pešorda je izradio gipsani model spomenika. Veliki doprinos u ovoj fazi dali su Hrvatska biskupska konferencija, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a značajne su bile i donacije pojedinaca, te vlastita sredstva triju institucija, nositelja ove inicijative. Tijekom jeseni i zime 2018./19. godine izrađen je brončani odljev spomenika, a taj posao uradila je Livnica Antal iz Subotice. Ovu fazu radova financirao je u cijelosti Prvostolni kaptol zagrebački. Uslijedila je potom završna faza koja je podrazumijevala izradu projektne dokumentacije, te izvođenje građevinskih radova na postavljanju postamenta. I u ovoj fazi radova veći dio sredstava osigurali su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Osječko-baranjska županija, pojedinci i institucije nositelji ovog projekta, te HKC Bunjevačko kolo i Udruga bunjevačkih Hrvata Dužijanca.

Biskup „na čekanju“

Sljedeća faza bilo je sâmo postavljanje spomenika, a to je za početak podrazumijevalo izradu projektne dokumentacije, a na koncu i sâmo postavljanje spomenika. Uvjeti za postavljanje spomenika definirani su u  Rješenju o mjerama tehničke zaštite. Prvo Rješenje izdano je 24. rujna 2018., a produljeno 16. rujna 2019. godine. Produljenje važenja Rješenja tražilo je KD Ivan Antunović, jer, kako stoji u obrazloženju, nisu počeli s izvođenjem radova u roku od godinu dana od dana izdavanja Rješenja. U međuvremenu je NORTH Engineering izradio idejni projekt postavljanja spomenika, a Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture suglasnost na idejni projekt dao je 20. prosinca 2018. godine. Ono što je u toj fazi radova trebalo osigurati bila je Odluka o postavljanju spomenika biskupu Ivanu Antunoviću, a tu Odluku trebala je donijeti Skupština grada Subotice.
Kabinetu gradonačelnika Bogdana Labana dopis sa zahtjevom da Gradsko vijeće donese Prijedlog odluke o postavljenju spomenika  biskupu Ivanu Antunoviću poslan je 21. prosinca 2018. godine. Kako odgovora nije bilo više od osam mjeseci, KD Ivan Antunović suglasnost za podizanje spomenika zatražio je od Ministarstva kulture RS dopisom koji je poslan 14. kolovoza 2019. godine. U odgovoru koji je stigao poslije nešto više od mjesec dana KD Ivan Antunović upućuje se na jedinicu lokalne samouprave. Zbog toga je 23. listopada 2019. godine uslijedio dopis gradonačelniku i predsjedniku Skupštine grada Subotice kojim se traži informacija o stanju predmeta, a glede zahtjeva da Gradsko vijeća Grada Subotice donese Prijedlog odluke o podizanju spomenika biskupu Ivanu Antunoviću. Potpisnik dopisa, predsjednik KD-a Ivan Atunović vlč. dr. sc. Ivica Ivanković Radak pozvao se na Zakon o pristupu informacijama od javnog značaja. Odgovor je stigao poslije dva dana, a od KD-a Ivan Antunović zatražena je dopuna dokumentacije, odnosno životopis biskupa Ivana Antunovića „sa kratkim obrazloženjem o značaju ličnosti biskupa“.

Konačna odluka u svibnju

Traženo obrazloženje je i poslano 19. studenog 2019. godine. Među ostalim, navedeno je da je podizanje spomenika zajednička inicijativa KD-a Ivan Antunović, HNV-a i ZKVH-a. Međutim, da bi Antunović konačno stigao pred Gradsko vijeće trebala su još četiri mjeseca i još dva mjeseca do sjednice Skupštine grada Subotice, na kojoj je konačno 28. svibnja 2020. donijeta Odluka o podizanju spomenika, čime su se stekli svi uvjeti da biskup Antunović sedam godina od podnošenja inicijative dobije svoj spomenik. Sastavni dio Odluke (u članku 1.), koju je prvo usvojilo Gradsko vijeće, a potom i Skupština grada Subotice bilo je navedeno: „Spomenik biskupu Ivanu Antunoviću, velikom narodnom prosvjetitelju, kalačkom kanoniku i naslovnom biskupu bosanskom, publicisti i proznom piscu, postavit će se u Subotici, na adresi Trg sv. Terezije broj 3 (pored katedrale-bazilike sv. Terezije Avilske) na površini javne namjene“. U članku 3. navedeno je da će se spomenik biskupu Ivanu Antunoviću postaviti u vidu figure od bronce, koja sjedi, na prostoru od armiranog betona obloženog granitnim pločama. Dalje se u članku 3. navodi da je sredstva za podizanje spomenika osigurao podnositelj zahtjeva za postavljanje spomenika, a o održavanju spomenika starat će se gradsko javno poduzeće. Sastavni dio Odluke je i obrazloženje, ali zanimljivo u dijelu naslovljenom „razlozi za donošenje“ nigdje se ne spominje niti jedna riječ koja na bilo koji način Antunovića vezuje uz bilo što hrvatsko, iako u obrazloženju, koje je dostavilo KD Ivan Antunović, stoji da je podizanje spomenika zajednička inicijativa KD-a Ivan Antunović, HNV-a i ZKVH-a, da je publicističku djelatnost započeo 1870. godine pokretanjem Bunjevačkih i šokačkih novina s kulturnim prilogom Bunjevačka i šokačka vila, koje su tiskane na hrvatskom književnom jeziku onog vremena. U obrazloženju je navedeno i da je snažni pečat na oblikovanje identiteta i tradicije Bunjevaca i Šokaca ostavila njegova Rasprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih (Beč,1882.). Ostvarene veze djelovale su na kulturno povezivanje ugarskih Bunjevaca i Šokaca unutar hrvatskog kulturnog identiteta, potom s drugim Slavenima, osobito s Hrvatima izvan Ugarske, te s ugarskim Srbima.
Nakon odluke Skupštine grada Subotice stvorili su se svi uvjeti za podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću. Međuopćinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture početak radova na podizanju spomenika prijavljen je 31. kolovoza, a izvođač radova Pr Kristal 63 Republičkoj inspekciji rada prijavio 7. rujna 2020. godine izvođenje radova na gradilištu. Dana 19. listopada  2020. godine potpisan je Zapisnik o primopredaji radova na izradi spomenika biskupu Ivanu Antunoviću. Prije toga, 15. listopada, na dan sv. Terezije Avilske, zaštitnice Grada Subotice, spomenik je svečano otkriven. 
Tako je inicijativa podnijeta od HNV-a 2013.godine konačno privedena kraju. 

Izvor: Hrvatska riječ (Z. V.)

Najave i kalendar

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2023
    Najave i kalendar
  • 27. Izložba božićnjaka u Subotici
  • Humanitarni tamburaški koncert
  • Proslava praznika hrvatske zajednice – Dan izbora I. saziva HNV-a
  • Marko Žigmanović - Ostale su pisme Olivera Dragojevića
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima