Postupak za upis u Katalog

Prijedlog za upis na Listu i u Katalog nematerijalne kulturne baštine Hrvata u Vojvodini/Srbiji (NKBHV/S) mogu podnijeti: zajednica, institucija, odgovarajuća nevladina udruga ili pojedinac koji je u mogućnosti prijedlog dokumentirati odgovarajućom popratnom dokumentacijom.

Kriteriji za upis nematerijalnog kulturno dobra:

 1. Kandidirati se mogu nematerijalna kulturna dobra, kako je definirano u Konvenciji za očuvanje i zaštitu nematerijalne kulturne baštine, a što se naročito očituje u sljedećim područjima:
  • a) usmene tradicije i izraza, uključujući i jezik kao nositelja nematerijalne kulturne baštine;
  • b) izvođačke umjetnosti;
  • c) društvenih običaja, rituala i svečanih događaja;
  • d) znanjima i običajima koji se tiču prirode i svemira;
  • e) vještinama vezanim za tradicionalne zanate
 2. U skladu je s važećim međunarodnim pravnim instrumentima iz područja ljudskih prava, kao i s potrebom uzajamnog poštovanja zajednica, grupa i pojedinaca, ali i održivog razvoja.
 3. Prepoznato je od zajednice, grupe i, u pojedinim slučajevima pojedinaca, kao dio njihovog kulturnog nasljeđa, posebno ako je u opasnosti od nestajanja uslijed promjene načina života.
 4. Ima značajnu ulogu u životu zajednica, grupa i pojedinaca koji ga prakticiraju,
 5. Osigurava sudjelovanje zajednica, grupa i pojedinaca koji ga prakticiraju,
 6. Pruža zajednici i pojedincu osjećaj identiteta i kontinuiteta
 7. Ukorijenjeno je u zajednici, prenosi se s generacije na generaciju zajednice i grupe neprestano i iznova stvara. Izuzeci su obnavljanje poslije dužeg razdoblja neprakticiranja (npr. oružani sukob, promjene u političkim sustavima, itd) ..
 8. Doprinosi raznovrsnosti nematerijalnog kulturnog nasljeđa upisanog u Registar NKN Republike Srbije i time svjedoči o kulturnoj raznolikosti i ljudskoj kreativnosti,
 9. Doprinosi podizanju razine svijesti o značaju i potrebi zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa na lokalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini.

Dokumentacija neophodna za upis na Listu i u Katalog NKBHV/S sastoji se od popunjenog obrasca „Protokol za evidentiranje nematerijalnih kulturnih dobara hrvatske nacionalne zajednice u Vojvodini“, i obavezne popratne dokumentacije te potpisane izjave o autorskim pravima – svaki autor, odnosno, nositelj autorskih prava potpisuje posebnu izjavu za prilog ili priloge koji se šalju!

Dokumentacija se podnosi Komisiji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici koja djeluje u okviru (neformalnog) Centra za popis nematerijalne kulturne baštine Hrvata u Vojvodini/Srbiji. Sve priloge treba predati u digitalnom obliku na DVD-u, hard disku ili poslati elektronički!

Komisija ima zadatak stručno pregledati, obraditi i valorizirati prijedloge za upis u Katalog nematerijalne kulturne baštine Hrvata u Vojvodini/Srbiji a ujedno i u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije te ih proslijedi na usvajanje Nacionalnom komitetu za nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije.

Odobrenu kandidaturu Komisija stavlja na Listu i u Katalog NKBHV/S te dostavlja Centru za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu koji vrši dalju selekciju i stručnu obradu.

Nepotpune ili neadekvatno obrađene prijedloge Komisija vraća predlagaču na doradu.

Kompletna dokumentacija o kandidiranom nematerijalnom kulturnom dobru trajno se čuva u ZKVH-u.

 

Moglo bi Vas zanimati...

 • 2023
  Najave i kalendar
 • Veliko prelo u Subotici
 • Predstavljanje monografije o Hrvatima u Banatu - u Opovu
 • Predstavljanje monografije o Hrvatima u Banatu - u Starčevu
 • Predstava Avaške godine u Narodnom kazalištu u Subotici
 • Prelo mladeži u Subotici
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima