Natječaj za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Objavljeno: 17.02.2017. Pregleda: 35

pokrajinsko tajnistvo za obrazovanjePokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisuje Natječaj za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje redovite djelatnosti, projekata i organiziranje manifestacija, kao i nabave opreme i investicijska ulaganja organizacija etničkih zajednica s teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2017. godini.

 

 

I. Raspodjela sredstava

Natječaj se raspisuje na ukupan iznos od 29.950.000,00 dinara i to po nacionalnim zajednicama:

Mađarska nacionalna zajednica: 14.600.000,00 dinara; Hrvatska: 3.000.000,00 dinara; Slovačka: 3.000.000,00 dinara; Rumunjska 2.220.000,00 dinara; Romska: 1.730.000,00 dinara; Rusinska 1.110.000,00 dinara; Bunjevačka: 1.000.000,00 dinara; Makedonska: 630.000,00 dinara; Ukrajinska: 390.000,00 dinara; Njemačka: 280.000,00 dinara; Češka: 125.000,00 dinara; Aškalijska: 95.000,00 dinara; Egipćanska: 95.000,00 dinara; Grčka: 95.000,00 dinara; Crnogorska: 580.000,00 dinara i ostale nacionalne zajednice: 1.000.000,00 dinara.

II. Uvjeti natječaja

Rok za podnošenje prijava je: 3. ožujka 2017. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti isključivo registrirane pravne osobe – organizacije i udruge pripadnika etničkih zajednica sa sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se djelatnost zasniva na očuvanju i njegovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se djelatnost zasniva na očuvanju i unaprjeđenju međunacionalne tolerancije.

Na Natječaj se ne mogu prijavljivati izravni i neizravni proračunski korisnici.

Neće se uzimati u razmatranje nepravodobne i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnesene od strane ovlaštenih osoba, kao ni prijave koje nisu predmet Natječaja.

Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodijeljena sredstva po osnovi prethodnih natječaja Tajništva, a nisu podmirili preuzete obveze po tim natječajima ili nisu pravodobno zatražili od Tajništva produženje roka za realizaciju sredstava dobivenih po osnovi ranijih natječaja Tajništva.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice zadržava pravo od podnositelja prijave po potrebi zatražiti dodatnu dokumentaciju i informacije ili izaći na lice mjesta, odnosno za dodjelu sredstava odrediti ispunjenje dodatnih uvjeta;

Tajništvo nije obvezno obrazložiti svoje odluke;

Protiv ovih odluka Tajništva ne može se uložiti pravni lijek;

Prijave i priložena dokumentacija se podnositeljima ne vraćaju.

III. Način apliciranja

Prijave se podnose isključivo na natječajnim obrascima Tajništva. Kompletna natječajna dokumentacija s uputama i pravilima može se preuzeti od 6. veljače 2017. godine u prostorijama Tajništva ili na web-adresi: www.puma.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obvezno podnosi:

Službeni dokaz o registraciji organizacije;

Potvrda o poreznom identifikacijskom broju;

Službeni dokaz o otvorenom računu kod Uprave za trezor s naznakom jedinstvenog broja korisnika javnih sredstava kod Uprave (JB KJS).

 

Najave i kalendar

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Izložba slika s umjetničke kolonije Stipan Šabić 2023.
  • Smotra dječjih pjevača i zborova
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – I. dan - Osijek
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – II. dan - Pečuh
  • Avaške godine u Zagrebu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima