Revija Dužijanca

Objavljeno: 22.02.2024. Pregleda: 45

REVIJA DUŽIJANCA ilustrirani časopis broj:

1I 2I 3 I 4I 5 I 6I 7I 8I 9I 10I 11I 12


Opis: 

REVIJA Dužijanca : ilustrirani časopis Udruge Bunjevačkih Hrvata Dužijanca za kulturu življenja / glavni urednik Lazo Vojnić Hajduk. - God. 1, br. 1 (pros. 2014)- . - Subotica : Udruga bunjevačkih Hrvata Dužijanca, 2014- (Subotica : Printex) ; 30 cm

ISSN 2406-1638 (ISSN-L 2406-1638)

UDK 008(=163.42)(497.113)

UDK 398.332.33

Napomena: 

Podnaslov od br. 5/6 (2017) Časopis Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca za kulturu življenja, na koricama podnaslov Ilustrirani časopis Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca za kulturu življenja

Glavni urednici: od br. 7 (2018) v. d. Andrija Anišić; od br. 9 (2020) Nela Skenderović

Štamparija od br. 5/6 (2017) Rotografika, Subotica

Od br. 8 (2019) nedosljedna numeracija godišta.

Digitalizirana baština Digitalizirana baština

Periodika

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – I. dan - Osijek
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – II. dan - Pečuh
  • Avaške godine u Zagrebu
  • Svečana akademija UBH Dužijanca
  • Australski film Countryman (Zemljak) u art kinu Lifka
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima